Tag: ratifikace

Budoucnost EU 13-10-2009

Jak číst Klausův požadavek

Prezident Václav Klaus nechce Lisabonskou smlouvu podepsat. Nebylo jasné, jaký scénář si po hlasování ve prospěch smlouvy v Irsku vybere. Kromě čekání na výrok Ústavního soudu zvolil jako „obstrukční pojistku“ požadavek záruky proti prolomení Benešových dekretů, které dle jeho názoru hrozí na základě Lisabonské smlouvy, respektive Listiny základních práv EU.
Aktuálně v EU 01-06-2005

Francouzi rozhodli

V neděli 29. května proběhlo ve Francii dlouho očekávané referendum o ústavní smlouvě Evropské unie. Poslední průzkumy veřejného mínění naznačovaly, že francouzští voliči smlouvu odmítnou. Avšak pětina nerozhodnutých dávala tušit, že si výsledkem nemohl být nikdo jistý. Výsledek francouzského referenda byl s napětím očekáván zejména v institucích EU, odkud zaznívají hlasy, že případné francouzské „Ne“ prakticky znamená konec tohoto projektu.
Aktuálně v EU 13-05-2005

Ratifikace evropské ústavní smlouvy ve Švédsku

Švédská situace s ratifikací evropské ústavní smlouvy by si nezasloužila příliš pozornosti, kdyby každá jednotlivá členská země neměla právo veta. To činí z každého členského státu zajímavý případ pro studium. V případě Švédska ještě hraje roli fakt, že se jedná o jednu z nejvíce euroskeptických členských zemí.
Aktuálně v EU 24-01-2005

Úskalí ratifikace ústavní smlouvy v ČR

Debata o ratifikaci ústavní smlouvy v České republice vykazuje několik zajímavých aspektů. Tento článek se pokusí je stručně shrnout a analyzovat. Prvním z bodů, které je třeba zmínit, je dosavadní nevyjasněnost ohledně metody ratifikace. Ústava České republiky předpokládá dle článku 10a klasickou cestu souhlasu obou komor Parlamentu třípětinovou většinou jejích členů s ratifikací mezinárodní smlouvy. Jak se ovšem stalo i v případě Smlouvy o přistoupení k EU, politická reprezentace se rozhodla pro cestu obligatorního referenda, jehož kladný výsledek smlouvu ratifikoval.
Aktuálně v EU 11-05-2004

Po Konventu potopa? Zamyšlení nad dalším možným osudem ústavní smlouvy

První květen 2004 vejde do análů evropské integrace jako datum historicky největšího rozšíření Evropské unie. Tento den proběhly obrovské oslavy po celém kontinentu, především v nových členských zemích, které se tak symbolicky vrátily do Evropy. Ani pompézní oslavy ovšem nemohou zastínit fakt, že Evropskou unii čeká další velká výzva, a tou je odpověď na otázku, jak bude rozšířená Evropa fungovat. V počtu pětadvaceti členů má v červnu dokončit jednání o textu ústavní smlouvy a následně jej schválit.
Aktuálně v EU 30-11-1999

Francouzská lekce pro Evropu? Průvodce referendy o evropské ústavní smlouvě

29. května se bude ve Francii konat druhé národní referendum o evropské ústavní smlouvě. 25 členských států musí do listopadu 2006 euroústavu schválit. Z právního hlediska stačí, aby jeden stát smlouvu neschválil a nemůže vstoupit v platnost. V současné době existuje velká šance, že bude Francie hlasovat „Ne“. To by zřejmě smlouvu smetlo zcela ze stolu. I pokud bude ale výsledek „Ano“, ústavu čeká náročná cesta ratifikací v ostatních členských státech – včetně Holandska a Británie.
Aktuálně v EU 30-11-1999

Perspektivy evropské ústavní smlouvy – monitoring ratifikačních diskusí

Jedním ze závěrů pracovního dokumentu European Policy Institutes Network (EPIN) je, že 22 z 25 členských států ústavní smlouvu ratifikuje. Ratifikaci v České republice a Polsku považují autoři zprávy za „nejistou“ a ve Velké Británii za „spíše nepravděpodobnou“.