Tag: rámec

Evropské fondy 18-07-2007

Zlatý déšť z Bruselu se blíží

Proč musí mít Česká republika 24 operačních programů, když některým zemím stačí jen jeden? Silvie Blechová a Tomáš Sachr se v Respektu zabývají příčinami zdlouhavého schvalování prostředků z evropských fondů na léta 2007-2013.

Jaké je vaše euro-příjmení?

Autor si v krátké analýze klade otázku, jaký je vliv evropského práva na jména občanů Evropské unie a rozebírá jedno z nejnovějších překvapivých rozhodnutí, ke kterému dospěl Soudní dvůr Evropských společenství v kauze Carlos Garcia Avello v. Belgie.
Budoucnost EU 14-03-2005

Jak bude vypadat finanční perspektiva 2007 – 2013

Jednou z hlavních priorit nastoupivšího lucemburského předsednictví EU je i nalezení dohody o budoucí podobě finanční perspektivy na léta 2007 až 2013. Podle návrhu Evropské komise pozice České republiky jako čistého příjemce z Evropského rozpočtu výrazně posílí. Evropský rozpočet je hlavním finančním nástrojem realizace politik Evropské unie a naplňování jejího poslání. Přitom ještě do roku 1967 byly vlastně rozpočty tři, pro všechny tři Společenství (Evropské hospodářské společenství, Evropské společenství uhlí a oceli a Euroatom).