Tag: půda

Klimatická změna 09-08-2019

Udržitelnější přístup k půdě a potravinám přispěje k záchraně planety, radí nová klimatická zpráva IPCC

Půda je pod stále větším tlakem vlivem globálních klimatických změn, nevhodnými způsoby zemědělství a lesnictví nebo plýtváním potravinami. Nová zpráva IPCC proto radí, jak zmírnit vliv člověka na krajinu. Svůj podíl mohou hrát i evropské zemědělské dotace.
Evropské finance 14-08-2018

Česko vysychá, pomoci mohou přehrady dotované EU. Je to zdlouhavé, tvrdí kritici z Bruselu

Vedra střídají krátké přívalové deště, půda nezvládá zadržovat vodu a celou zemi sužuje sucho. Problému si všímá také Brusel. Čeští europoslanci vidí řešení i v evropských dotacích, ať už na nové přehrady, nebo třeba na obnovu rybníků.
Evropské finance 25-04-2018

Česká půda je v ohrožení. Pomoci mohou dotace, nové technologie i lehčí stroje

Víc jak polovina zemědělské půdy je v ČR ohrožena vodní erozí. Řešením může být používání vhodných technologií, střídání plodin nebo navrácení organické hmoty zpět do půdy. Odborníci dále doporučují více motivace nebo podporu od státu či EU.
Evropské finance 19-04-2018

Degradace půdy ohrožuje planetu, do třiceti let může způsobit masovou migraci

Pokud se nepřijmou okamžité kroky proti degradaci půdy, bude to mít vážné následky pro celé lidstvo, upozorňuje nová vědecká studie.

MZe vyhlásilo boj půdní erozi, větší zodpovědnost ponesou zemědělci

Ministerstvo zemědělství (MZe) zpřísnilo a rozšířilo pravidla správné zemědělské praxe (GAEC), kterými EU podmiňuje vyplácení veškerých přímých plateb zemědělcům. Nové standardy, tzv. GAEC 2, které kladou větší odpovědnost na samotné farmáře, začínají platit od dnešního dne (1. července) a budou uplatňovány na přibližně 15 % celkové rozlohy orné půdy v Česku.

Fuksa chce zpřísnit podmínky hospodaření na půdě ohrožené erozí

Platnost některých standardů GAEC, kterými EU podmiňuje vyplácení přímých podpor zemědělcům, se má podle ministra Fuksy rozšířit na více než 40 % veškeré půdy. Záměr, který oznámil už před týdnem, včera po jednání s ministrem životního prostředí Drobilem zasadil do kontextu rozsáhlejších změn, které mají chránit kvalitní zemědělskou půdu a mírnit následky povodní.
Energetika 23-06-2010

Kompromis směrnice o znečištění dává výjimku teplárnám a uhelným elektrárnám

Zástupci Evropského parlamentu a členských států se minulý týden shodli na kompromisním znění směrnice o průmyslovém znečištění. Zpřísnily se v něm limity pro znečištění ovzduší, půdy a vody, ale velké podniky, jejichž výroba je založena na procesu spalování, získaly k nelibosti ekologů odklad do roku 2020.
Klimatická změna 30-06-2009

Miko: Dohoda o klimatu bude, věřte mi

Český ministr životního prostředí Ladislav Miko v rozhovoru pro EurActiv uvedl, že globální tlak na podepsání nové klimatické dohody sílí, a tak předpokládá její schválení už letos v prosinci v Kodani. Mezi další témata rozhovoru patří revize směrnice o prevenci a omezení znečišťování (IPPC), ochrana půd nebo biodiverzita.

Kdo zachrání evropské půdy? Bulhaři, v roce 2018

Ani enormní úsilí českého předsednictví, které oceňovali i delegace z dalších členských států, nevedlo k posunu ve vyjednávání o směrnici k ochraně půd, a ta se tak odkládá na neurčito. Některé státy stále nevidí důvod, proč by do této otázky měla Unie mluvit, obhájci nové směrnice na ní však nedají dopustit – je prý zásadní i kvůli klimatu.
Potraviny 31-03-2009

Fischler o „nových technologiích“, které pomohou řešit potravinovou krizi

Nové technologie zvyšující úrodnost půdy jsou v době zvyšující se poptávky po potravinách jedním z řešení, jak učinit ornou půdu výnosnější. EurActivu to v rozhovoru sdělil bývalý evropský komisař pro zemědělství Franz Fischler.
Zemědělství 03-05-2005

Zhoršování kvality půdy ohrožuje evropské zemědělce

Minulý týden byl publikován Společným výzkumným střediskem EU Atlas půd Evropy, který definuje základní nebezpečí způsobené snižováním kvality půdy.
Digitální agenda 30-11-1999

Klaus potvrdil novelizovaný zákon o prodeji zemědělské půdy cizincům z ostatních zemí EU

Prezident Václav Klaus včera podepsal novelu devizového zákona, který se týká možnosti koupě zemědělské a lesní půdy cizinci z ostatních států Evropské unie. K zákazu koupě objektu k bydlení po dobu pěti let a zemědělských objektů po dobu sedmi let tak přibyla další tříletá ochranná lhůta – aby si cizinci mohli takovou půdu koupit, budou muset v Česku bydlet tři roky.