Tag: průmyslové

Digitální agenda 02-02-2010

Připravovaný patent Společenství a jeho vliv na podnikatelskou sféru

Příspěvek zazněl na konferenci „Práva k duševnímu vlastnictví: klíč k inovacím a rozvoji malých a středních podniků“, která se uskutečnila 14. ledna 2009 v Praze.