Tag: průmyslové

20-08-2010

Nová výzva v OP ŽP

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) otevřelo novou výzvu pro předkládání projektů v oblasti snižování průmyslového znečištění v rámci Operačního programu Životního prostředí.
Energetika 09-07-2010

Nová směrnice o průmyslových emisích: energetici jásají

Evropský parlament tento týden schválil kompromisní znění směrnice o průmyslových emisích, která zpřísňuje ekologické limity pro velké průmyslové podniky. Končí tak dlouhá bitva mezi industriální a zelenou lobby.
Energetika 23-06-2010

Kompromis směrnice o znečištění dává výjimku teplárnám a uhelným elektrárnám

Zástupci Evropského parlamentu a členských států se minulý týden shodli na kompromisním znění směrnice o průmyslovém znečištění. Zpřísnily se v něm limity pro znečištění ovzduší, půdy a vody, ale velké podniky, jejichž výroba je založena na procesu spalování, získaly k nelibosti ekologů odklad do roku 2020.
Digitální agenda 02-02-2010

Připravovaný patent Společenství a jeho vliv na podnikatelskou sféru

Příspěvek zazněl na konferenci „Práva k duševnímu vlastnictví: klíč k inovacím a rozvoji malých a středních podniků“, která se uskutečnila 14. ledna 2009 v Praze.
Energetika 04-12-2009

Energetici chtějí delší čas na zavádění inovací

Nová pravidla obsažená ve směrnici o průmyslovém znečištění (IPPC) musí být dostatečně flexibilní, aby se dalo dosáhnout skutečného pokroku ve snižování škodlivých dopadů na životní prostředí, tvrdí v prohlášení zástupci průmyslu. Zelení europoslanci a aktivisté se však obávají nekonečného sledu výjimek, které IPPC „rozmělní“.
Průmysl a inovace 09-07-2009

Firma Mars prohrála boj za ochranu tyčinky Bounty

Evropský soud prvního stupně včera rozhodl, že tvar čokoládové tyčinky Bounty není možné zapsat jako evropskou ochrannou známku. Bounty se prý tvarem dostatečně neodlišuje od ostatních tyčinek na trhu.

Shoda nad průmyslovým znečištěním v Radě, problémem bude Parlament

Ministři životního prostředí se dohodli na podobě směrnice o prevenci a omezení znečišťování (IPPC), do níž se včlení celkem sedm již existujících směrnic. Zatímco většina pozorovatelů kompromis považuje za úspěšné završení českého předsednictví v oblasti životního prostředí, ekologové si stěžují na malou ambicióznost IPPC.

Omezí ministři životního prostředí průmyslové znečištění?

Hlavním bodem jednání Rady ministrů životního prostředí, která zítra probíhá v Lucemburku, bude jednání o směrnici o průmyslových emisích. Ta má chránit evropské vody, půdy a ovzduší před znečištěním způsobeným průmyslovou produkcí. Mezi další témata Rady patří biodiverzita, změna klimatu, nakládání s biologickým odpadem nebo ochrana půd.
Digitální agenda 08-04-2009

Průzkum EurActivu odhalil zákulisí unijní lobby

Většina evropských průmyslníků připouští, že zvlášť v čase krize je nezbytné ovlivňovat směřování evropské politiky pomocí lobbování. To probíhá především pomocí velkých podnikatelských federací, které jejich zájmy v Bruselu zastupují, ukázal průzkum EurActivu.