Tag: prosperita

Evropské fondy 03-03-2011

Kraje: V budoucnosti rozdělujme evropské dotace dle prosperity regionů

V budoucím programovacím období by finanční prostředky z evropských fondů měly být rozdělovány v závislosti na prosperitě jednotlivých regionů. Jednoduše řečeno by platila zásada: čím zaostalejší region, tím více peněz poputuje na rozvoj jeho infrastruktury, a naopak, čím bude region rozvinutější, tím spíše se bude investovat do moderních technologií a inovací. S tímto návrhem na začátku týdne přišla Asociace krajů ČR.
Aktuálně v EU 15-06-2010

Nová digitální strategie jako klíč k evropské prosperitě?

Dne 17. května 2010 představila Evropská komise Digitální strategii pro Evropu, která podrobně rozpracovává jednu ze sedmi stěžejních iniciativ nedávno zveřejněné strategie Evropa 2020.
29-09-2009

2. výzva v programu Prosperita

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) vyhlásilo druhou výzvu pro předkládání projektů v rámci programu podpory Prosperita Operačního programu podnikání a inovace (OPPI).
19-03-2009

MPO vyhlásilo výzvu pro OPPI Prosperita

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) vyhlásilo výzvu pro předkládání nabídek ohledně vyhodnocení programu OPPI Prosperita.
13-04-2008

MPO otevřelo první výzvu v rámci programu Prosperita

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) minulý týden vyhlásilo první výzvu programu Prosperita Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI).
17-03-2008

1. výzva programu Prosperita bude vyhlášena až v dubnu

První výzva v rámci programu Prosperita Operačního programu Podnikání a inovace bude vyhlášena pravděpodobně až na počátku dubna tohoto roku. Důvodem je dosud neschválený Operační program Výzkum a vývoj pro inovace.