Tag: projektů,

24-02-2009

Další výzva v rámci Fondu malých projektů jižní Morava – Dolní Rakousko

Sdružení obcí a měst jižní Moravy vyhlásilo společně s Regionální rozvojovou agenturou jižní Moravy další kolo předkládání žádostí v rámci Fondu malých projektů (FMP).
20-06-2008

Vyhlášena výzva v rámci OP Přeshraniční spolupráce ČR–Rakousko pro Jihočeský kraj

Sdružení Jihočeská Silva Nortica vyhlásila výzvu k předkládání projektových žádostí do Fondu malých projektů v Jihočeském kraji.
15-06-2008

Vyhlášena výzva v rámci OP Přeshraniční spolupráce ČR–Rakousko

Sdružení obcí a měst jižní Moravy a Regionální rozvojová agentura jižní Moravy vyhlásily výzvu na předkládání projektových žádostí do Fondu malých projektů v Jihomoravském kraji.
Evropské fondy 03-03-2005

MZE schválilo Metodiku prokazování vlivu projektů na životní prostředí pro OP Zemědělství

Ministerstvo zemědělství (MZE) včera odsouhlasilo Metodický postup pro prokazování vlivu realizace projektů na životní prostředí v rámci Operačního programu Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství v období 2004 – 2006.