Tag: program

Evropské fondy 10-09-2012

Srovnání aktuální projektové fáze operačních programů v ČR

Hlavním tématem aktuálního čísla Měsíčníku EU aktualit je dílčí hodnocení úspěšnosti procesu žádání, administrování a zejména čerpání ze strukturálních fondů a Kohezního fondu EU v České republice. Detailněji se zaměřuje na všechny operační programy a analyzuje úspěšnost jejich využívání z několika různých hledisek. Zabývá se také aktuální problematikou – přerušením proplácení výdajů několika operačních programů ze strany Evropské komise.
Eurozóna 12-03-2007

Cukrem a bičem proti evropským kartelům

Unie myslí na spotřebitele a hledá způsob, jak kultivovat užitečné „udavačství“.

Irán: Blíží se konečný termín Rady bezpečnosti

Rezolucí 1737 stanovilo OSN 21. únor jako poslední termín, do nějž má Irán zastavit svůj program na obohacování uranu.