Tag: pro

Aktuálně v EU 18-11-2014

Think-tank Evropské hodnoty vybírá nejzajímavější evropské analýzy

Korupce na Západním Balkáně, bankovní unie jako lék pro nemocné banky, imigrace ve Velké Británii nebo sankce EU proti Rusku. To jsou témata, kterým se v minulém týdnu věnovaly přední evropské think-tanky a akademické instituce. Český think-tank Evropské hodnoty připravil pro čtenáře EurActivu anotace těch nejzajímavějších prací.

Pět témat pro nový Evropský parlament

Předkládaný research paper představuje pět témat či otázek, k nimž budou zaujímat stanoviska europoslanci vzešlí z květnových voleb do Evropského parlamentu.

Marek Ženíšek: Užší ekonomická koordinace v EU bude mít dopad i na Českou republiku

Představitelé eurozóny hledají klíč k tomu, jak stabilizovat současnou fiskální krizi některých členů eurozóny a zároveň předejít tomu, aby se podobné problémy v budoucnu opakovaly. Na historicky první schůzce pouze států platících eurem byly postaveny základy pro vznikající ekonomickou vládu EU.
Budoucnost EU 20-02-2009

Česká zkušenost varuje

Pavel Kosatík, český novinář a životopisec ve svém zamyšlení nad evropskou identitou vítá rozmanitost evropských národů a dále upozorňuji na významné české zkušenosti, z nichž by se Evropa mohla poučit.

Soud pro veřejnou službu – nový soudní orgán EU

Zřízení Soudu pro veřejnou službu Evropské unie, jenž by měl řádně zahájit svoji činnost během letošního roku, představuje významný krok při uskutečňování reforem soudního systému požadovaných Niceskou smlouvou. Jeho existence umožní zkrátit délku trvání řízení a zlepšit rozhodování věcí nejen v oblasti veřejné služby, ale rovněž i v agendě Soudu prvního stupně.