Tag: příspěvek

Budoucnost EU 14-03-2005

Jak bude vypadat finanční perspektiva 2007 – 2013

Jednou z hlavních priorit nastoupivšího lucemburského předsednictví EU je i nalezení dohody o budoucí podobě finanční perspektivy na léta 2007 až 2013. Podle návrhu Evropské komise pozice České republiky jako čistého příjemce z Evropského rozpočtu výrazně posílí. Evropský rozpočet je hlavním finančním nástrojem realizace politik Evropské unie a naplňování jejího poslání. Přitom ještě do roku 1967 byly vlastně rozpočty tři, pro všechny tři Společenství (Evropské hospodářské společenství, Evropské společenství uhlí a oceli a Euroatom).
Eurozóna 25-02-2005

Priority Evropské unie jsou ohroženy nedostatkem financí

Komisařka pro rozpočet Dalia Grybauskaiteová podle ČTK uvedla, že pokud budou bohaté státy trvat na snížení rozpočtu EU, nebudou moci být dodrženy všechny stanovené priority.