Tag: prezidentske

Václav Nekvapil: Ukrajinské volby byly nejdemokratičtější v celém postsovětském prostoru

„Myšlenky oranžové revoluce žijí nadále v tom, že Ukrajina je mnohem demokratičtější zemí, než tomu bylo před pěti lety,“ říká Václav Nekvapil, současný ředitel Asociace pro komunikaci ve veřejném sektoru (AKVS), který se jako mezinárodní pozorovatel Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE) účastnil druhého kola prezidentských voleb na Ukrajině.