Tag: prevence

Politika 12-05-2022

Česká onkologie má dobře našlápnuto, nerovnosti ale existují. Základem úspěchu jsou kvalitní data

Data, data, data. Nejde jen o to je sesbírat, ale také o to umět je využít. Platí to i pro dostupnost onkologické péče, kde Česko trápí nerovnosti. Nápadů na zlepšení mají ale odborníci víc než dost.
Politika 18-02-2022

Europoslanci dali na stůl nápady, jak bojovat s rakovinou. Největší spory přinesl alkohol

Dostupnější léky i onkologická léčba, lepší screeningové programy či kontroly karcinogenů, plošné očkovací kampaně. Po tom všem volá Evropský parlament ve své nové zprávě. Doporučení okolo pití alkoholu nakonec „naředil“ politický kompromis.

Pojišťovny: Povědomí o prevenci rakoviny vzrostlo, na přesná hodnocení je ale brzy

Informovanost občanů o prevenci rakoviny podle interních dat českých pojišťoven, které se zapojily do projektu adresného zvaní svých klientů do ordinací lékařů, vzrostlo. Čas na přesná hodnocení ale ještě nenadešel, projekt běží v České republice od začátku letošního roku. První přesnější čísla lze podle Ministerstva zdravotnictví očekávat až na konci léta.

Za neúčast na preventivních vyšetřeních rakoviny pokuta nehrozí

Klienti zdravotních pojišťoven, kteří se i přes opakované výzvy nezúčastní onkologické prevence, nemusí mít obavy z pokut či jiných postihů. I přesto, že s tím zákon počítá, cílem adresného zvaní, které v České republice odstartovalo na začátku roku, to není. Lidé by na prevenci měli dbát především sami.

Ministerstvo zdravotnictví dalo definitivní zelenou adresnému zvaní pojištěnců k preventivnímu vyšetření rakoviny

Vedení rezortu zdravotnictví s konečnou platnosti odsouhlasilo brzké spuštění projektu, v němž budou pojištěnci zváni k účasti ve screeningových vyšetřeních onkologických onemocnění. Tzv. adresné zvaní, které bude následovat celorepubliková informační kampaň, by podle informací EurActivu mělo odstartovat již v polovině září.

Kolorektální karcinom nezabíjí jen seniory, má políčeno i na jedince v produktivním věku

Rakovina tlustého střeva a konečníku neohrožuje pouze starší populaci, ale je nebezpečná i pro generace v produktivním věku. Podle dostupných údajů je mezi českými nemocnými, kterým bylo toto nádorové onemocnění diagnostikováno, více než 60 % osob ve věku do 65 let.

Prevence kolorektálního karcinomu není jen o screeningu, ale i o zdravém životním stylu

Ač jsou do projektu cíleného zvaní ke screeningovému vyšetření kolorektálního karcinomu v ČR vkládány velké naděje, odborníci upozorňují, že posílení screeningu není spásné a zdaleka nevyřeší vše. V Česku by prý ubylo nemocných, pokud by od mládí více dbali na své zdraví a pravidelně docházeli na preventivní prohlídky. Cestou ke změně je také širší osvěta, lepší vzdělávací systém a účinnější opatření státu posilující obecnou prevenci.

Pavel Poc & Ladislav Dušek: V ČR vznikla tradice komunikovat o prevenci rakoviny

Česká republika začíná být respektovanou zemí, která přiměla ostatní evropské státy více komunikovat a vzájemně si vyměňovat zkušenosti o prevenci a screeningu rakoviny tlustého střeva a konečníku. V rozhovoru pro EurActiv to uvedli europoslanec Pavel Poc a ředitel Institutu biostatistiky a analýz na brněnské Masarykově univerzitě Ladislav Dušek.

Prevenci rakoviny je nutné zdůrazňovat

Vzhledem k tomu, že rakovina tlustého střeva a konečníku představuje v České republice druhé nejčastější nádorové onemocnění, důraz na vyšší účast v celorepublikových preventivních programech je zásadní. Ještě před zahájením mezinárodní konference, která dnes začíná v Brně, se na tom shodli její účastníci.

Úspěch adresného zvaní v ČR se bude opírat o odpovědnost pojištěnců

O zvýšení účasti v trojici celorepublikových screeningových programů, které se soustředí na včasný záchyt rakoviny, se má v Česku postarat zavedení tzv. adresného zvaní. Zda se skutečně podaří zvednout počet vyšetřených osob, bude ale podle samotných zdravotních pojišťoven, jež budou pozvánky distribuovat, záležet na zodpovědnosti pojištěnců, kteří na zvací dopis zareagují a na vyšetření se skutečně dostaví.

Ladislav Dušek: Češi jsou národ, který ignoruje prevenci

Češi patří k národům, které trápí vysoký počet nádorů rakoviny tlustého střeva a konečníku (CRC). Diagnózu se často dozvídají až v poslední fázi nemoci, kdy je šance na její vyléčení nízká. Podle Ladislava Duška, ředitele Institutu biostatistiky a analýz na brněnské Masarykově univerzitě, na tom svůj podíl viny nese nevědomost pacientů, k níž přispívá neexistence státem řízené osvětové kampaně a také fakt, že Češi jednoduše prevenci ignorují.
Digitální agenda 12-10-2009

Pustí se poslanci do debaty o nových limitech pro CO2?

Evropští zákonodárci se pustili do boje proti omezování emisí CO2, které chtějí ve směrnici o prevenci a omezení znečišťování vidět ekologové. Poslanci se však obávají, že by to odsoudilo celý návrh zákona k jistému nezdaru.
10-07-2009

Vyhlášení výzvy v IOP

Ministerstvo vnitra vyhlásilo novou výzvu pro předkládání v rámci Integrovaného operačního programu (IOP).
Digitální agenda 01-07-2009

MPO: Chceme podniky lépe informovat o průmyslových emisích

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) včera spustilo nový portál www.ippc.cz, který si klade za cíl zlepšit informovanost českých podnikatelů o systému integrované prevence znečištění (IPPC). Do tohoto schématu spadá v Unii většina velkých průmyslových provozů.

Pat Cox: Ve zdravotnictví je třeba změnit systém motivací

S předsedou iniciativy pro finanční udržitelnost zdravotnických systémů (Initiative for Sustainable Healthcare Financing in Europe) a bývalým předsedou Evropského parlamentu Patem Coxem hovořil EurActiv o zavádění motivačních prvků do systému zdravotnictví a metodě hodnocení zdravotnických technologií, jejíž zavedení může fungování zdravotnictví výrazně zefektivnit.
Digitální agenda 02-03-2009

Ministři „záchrannou síť“ pro průmyslové znečištění zřejmě odmítnou

Na dnešní zasedání Rady ministrů pro životní prostředí se má hlasovat o návrhu Německa a Rakouska na zavedení stropu u škodlivých emisí, které vypouští do ovzduší taková odvětví jako je výroba oceli, chemikálií nebo potravin. Očekává se ale, že ministři návrh zamítnou kvůli obavám, že by navrhovaná opatření byla příliš nákladná.
Aktuálně v EU 20-12-2005

Komise podporuje bezpečný sex

Evropská komise se obává, že prevence před virem HIV povolila. Zdůrazňuje proto důležitost partnerství veřejného a soukromého sektoru v boji proti nemoci.
Aktuálně v EU 24-11-2005

Komise vypracovala přísnější pravidla pro bezpečnost námořní dopravy

Evropská komise včera zveřejnila soubor opatření, která by měla zajistit větší bezpečnost námořní dopravy. Zaměřuje se také na prevenci a nápravu ekologických škod způsobených v důsledku nehod.
Aktuálně v EU 12-09-2005

EU není na katastrofu rozměrů hurikánu Katrina připravená

Otázku, co by se stalo v Evropě, když by přišla obrovská živelná pohroma rozměrů hurikánu Katrina nebo vlna tsunami, si kladl Evropský výzkumný ústav. Výsledky jeho zkoumání nejsou v žádném případě uspokojivé.
Aktuálně v EU 08-02-2005

Kyprianou je pro tvrdší postup v boji proti kouření

Evropský komisař pro otázky zdraví a ochrany spotřebitele Marcos Kyprianou usiluje o zavedení zákazu kouření ve všech uzavřených veřejných prostorách v každém členském státu Evropské unie.