Tag: přenos

Energetika 18-06-2009

Baltské země v době poklesu usilují o energetické spojení

Osm zemí sousedících s Baltským mořem spolu s komisařem EU pro energetiku podepsaly včera (17. června) dohodu o propojení energetických sítí Estonska, Lotyšska a Litvy s energetickými sítěmi širší Evropy.

Lord Mogg: Jednotný tarif pro přenos elektřiny je ambiciózní cíl

U příležitosti konference věnované energetické bezpečnosti na trhu s elektřinou, která se konala 30. ledna v rámci českého předsednictví v Ostravě, hovořil EurActiv.cz s prezidentem evropských sdružení energetických regulátorů ERGEG a CEER Lordem Johnem Moggem. V rozhovoru jsme se soustředili především na posilování integrace přenosových soustav, vlivu obnovitelných zdrojů na bezpečnost soustavy a potřebě společných pravidel.

Komise by ráda přiměla vysoké školy a podniky ke spolupráci

Evropská komise v dubnu představí dokument, v němž hodlá vysoké školy vyzvat k posílení spolupráce s podnikateli. Některé školy se ale obávají, aby podnikatelé nezískali příliš velký vliv na podobu studijních programů.
Energetika 07-07-2008

Provozovatelé přenosových soustav posilují spolupráci

V Praze se na sklonku června sešli zástupci evropských provozovatelů elektrizačních přenosových soustav a dohodli se na posílení spolupráce v rámci nové celoevropské asociace (ENTSO-E). Asociace, s jejímž vytvořením počítá také Evropská komise, by měla přispět k lepšímu fungování evropského trhu s elektřinou.
Digitální agenda 10-04-2007

Komise vyzývá vysoké školy a podnikatele k posílení přenosu znalostí

Evropská komise usiluje o lepší využívání výsledků výzkumu financovaného z veřejných zdrojů. Za tímto účelem představila minulý týden soubor návodů, který má vysokým školám pomoci zlepšit vztahy s průmyslovými podniky.