Tag: Přátelé země

Zemědělství 18-09-2006

EFSA: geneticky modifikovaná rýže je bezpečná

Konzumace nelegálně dovezené geneticky modifikované rýže ze Spojených států nepředstavuje bezprostřední hrozbu, prohlásil Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA). Ovšem dodává, že míra rizika nemůže být přesně určena.
Aktuálně v EU 26-05-2006

Výstavba fúzního reaktoru by měla být zahájena v roce 2007

Evropská unie a šest partnerských zemí daly formální souhlas pro výstavbu největšího experimentálního nukleárního fúzního reaktoru na světě. Nevládní ekologické organizace se obávají, že tento gigantický projekt spolkne finanční prostředky, které byly v rámci výzkumu a vývoje určeny na obnovitelné zdroje.