Tag: potravin

Aktuálně v EU 19-12-2005

Ochrana spotřebitele v podmínkách Evropské unie

Každý občan je zároveň spotřebitelem a Evropská unie věnuje velkou pozornost ochraně zdraví, bezpečí a dobré ekonomické situace spotřebitelů. Podporuje jejich práva na informace a vzdělání a pomáhá jim bránit jejich zájmy.