Tag: politik

Eurozóna 24-05-2013

Nyní probíhá už třetí evropský semestr, jaký je jeho význam?

Evropská komise v rámci tzv. evropského semestru příští týden již potřetí zveřejní svá doporučení pro Českou republiku. Cílem semestru je koordinovat hospodářské a fiskální politiky členských států EU. Vydávaná doporučení jsou ale nezávazná, a vyvstává tak otázka, zda mají reálný dopad.
Eurozóna 24-02-2011

Jako první zavede dluhovou brzdu Bulharsko

Prvním, kdo po vzoru Německa ústavně zakotví maximální povolený deficit státního rozpočtu, se stane zřejmě Bulharsko. Tamní vláda nyní navrhuje sérii opatření, jejichž součástí je i vytvoření „mechanismu dluhové výstrahy“. Informuje o tom Dnevnik, partnerský portál EurActivu v Bulharsku.

Začíná evropský semestr. Státy musí šetřit a reformovat

Evropská komise včera zveřejnila první set obecných doporučení, jimiž by se členské státy měly řídit při přípravě svých rozpočtů na rok 2012. Vzkaz je jasný: většina států by se i v příštím roce měla soustředit především na konsolidaci veřejných financí, odstranění makroekonomických nerovnováh a přijetí zásadních strukturálních reforem a prorůstových opatření.
Eurozóna 15-09-2010

Stále není jasné, jaké ekonomické indikátory bude EU sledovat

Koordinace hospodářských politik zemí Evropské unie bude vévodit zítřejšímu setkání vrcholných představitelů členských států a vlád. Přestože v řadě oblastí došlo k určitému pokroku, diplomaté neoficiálně přiznávají, že státy se zatím nejsou schopny shodnout na tom, jaké ekonomické indikátory by při posuzování národních politik Unie vlastně měla sledovat.
Eurozóna 15-06-2010

Politici se na summitu EU zřejmě shodnou na kontrole národních rozpočtů

Z pracovní verze závěrů nadcházejícího vrcholného summitu zemí EU vyplývá, že vlády jsou připraveny se shodnout na odesílání svých rozpočtových plánů k předběžné kontrole a připomínkám do Bruselu. Závěry otevírají také možnost sankcionovat země, které se nesnaží dosáhnout vyrovnaných rozpočtů.