Tag: podnikání Archives

 • Společenská odpovědnost firem není jen „PR vata“, říkají experti

  Digitální agenda 10-05-2013

  I ve střední Evropě se na společenskou odpovědnost firem začíná nahlížet pod novým úhlem. Podle odborníků mají CSR aktivity význam pouze tehdy, pokud jsou v souladu se samotným byznysem podniku. Pro soukromou sféru tak CSR nemusí být pouze aktivitou „navíc“, ale může mít skutečné přínosy pro společnost.

 • Firmám se do budoucna vyplatí počítat s udržitelností

  Digitální agenda 07-05-2013

  Společensky odpovědné a udržitelné podnikání má v současné době mnoho rozměrů. Mezi firmami, které se hlásí k odpovědnému podnikání (CSR), najdeme jak nadnárodní korporace, které pomáhají řešit problémy v rozvojovém světě, tak malé rodinné firmy, které se soustředí výlučně na své bezprostřední okolí. Bez ohledu na velikost je však vidět jasný trend: odpovědné chování mění způsob, jakým firmy podnikají.

 • Malé a střední podniky mají mít lepší přístup k financím z EU

  Obchod a export 06-05-2013

  Evropská komise dlouhodobě zastává názor, že malé a střední podniky představují klíč k překonání hospodářské krize. Snaží se je tedy různým způsobem podporovat. V současnosti je prý důležité hlavně zlepšit jejich přístup k finančním prostředkům z EU. Vyplývá to ze zprávy, kterou Komise zveřejnila společně s Evropskou investiční bankou minulý týden.

 • Vláda dála zelenou návrhu na podporu technických oborů

  Obchod a export 25-04-2013

  Kabinet Petra Nečase na svém včerejším (25. dubna) zasedání posvětil návrh na podporu technického vzdělávání v Česku, který vyšel z dílny Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO). Návrh, který nyní míří k posouzení poslanců, má zlepšit odbornou přípravu žáků a zvýšit kvalitu absolventů odborných škol.

 • Čeští studenti vyhledávají odbornou praxi, často i mimo svůj obor

  Průmysl a inovace 16-04-2013

  Vysokoškolští studenti v České republice si uvědomují, že praxe je důležitá. Vedle studia jí podle nového průzkumu společnosti Deloitte absolvovaly dvě třetiny z nich. I přesto, že respondenti považují za nejužitečnější praxi ve svém studijním oboru, často sbírají zkušenosti i v krátkodobých brigádách.

 • Podnikání v ČR německé investory láká, vadí jim ale korupce a netransparentní veřejné zakázky

  Obchod a export 11-04-2013

  Převážně německé podniky působící v České republice stále hodnotí zemi jako nejatraktivnější lokalitu pro podnikání v regionu střední a východní Evropy. Pozitivně hodnotí členství Česka v EU, výkonné a motivované zaměstnance a místní dodavatele. Naopak vrásky na čele jim přidělává boj s korupcí, často neefektivní státní správa či problémy s transparentností při zadávání veřejných zakázek. Uvádí to průzkum, který zpracovala Česko-německá obchodní a průmyslová komora (ČNOPK).

 • Přispívají inovace k nezaměstnanosti v Evropě?

  ČR v Evropské unii 11-04-2013

  Inovace, které jsou pro růst ekonomiky důležité, mění pracovní trh. Moderní technologie a nové postupy přinášejí nové pracovní příležitosti, na druhou stranu ovlivňují poptávku po méně kvalifikovaných pracovnících. Situaci by proto podle některých odborníků prospěla změna systému vzdělávání.

 • Inovacím v podnikání by nejvíce pomohla změna myšlení na školách

  Průmysl a inovace 22-03-2013

  EU i Česká republika vidí budoucnost své konkurenceschopnosti v inovacích. Podle odborníků by proto výrazně pomohlo, kdyby se o možnostech, které nabízí podnikání, hovořilo již ve školách. Ze školních budov by také měly zmizet předsudky o živnostnících, které tu přetrvávají z devadesátých let.

 • Veřejné instituce budou muset podle nových pravidel splácet faktury do měsíce

  Obchod a export 15-03-2013

  Evropská unie v rámci boje proti opožděným platbám již v roce 2011 přijala směrnici, která stanovuje jednotné maximální lhůty pro platby a zavádí sankce za jejich překročení. Členské státy měly povinnost implementovat směrnici do 16. března 2013. Od zítřka by se tedy podnikatelům v EU mělo platit včas. Česká republika ale implementaci podobně jako další země EU nestihne.

 • Ke gold-platingu jsou náchylné okrajové oblasti regulace, říká právnička

  ČR v Evropské unii 13-03-2013

  Za tzv. gold-plating se označuje případ, kdy dojde k rozšíření obsahu směrnic EU při jejich implementaci do národního práva. To pak přináší dodatečnou regulatorní zátěž hlavně pro podnikatele, a ti proto takové případy kritizují. EurActiv se snažil zjistit, o jaké konkrétní normy se jedná.

 • Komise chce usnadnit život malým a středním podnikům, zjednoduší proto legislativu

  Digitální agenda 12-03-2013

  Evropská komise by ráda, aby se malým a středním podnikům, které vytvářejí 85 % pracovních míst, v Evropě co nejlépe dařilo. Nechala je proto, aby vytipovaly deset evropských regulí, které jejich podnikání nejvíce ztěžují a které by z tohoto důvodu bylo třeba zjednodušit.

 • Dvoukolejnost české obchodní diplomacie je zřejmě zažehnána

  Obchod a export 06-03-2013

  Neefektivní dvoukolejná obchodní diplomacie, která si v České republice vysloužila ostrou kritiku i z řad podnikatelů, je možná minulostí. Ministerstvo průmyslu a obchodu našlo totiž společnou řeč s rezortem zahraničních věcí a hodlají v nejbližší budoucnosti podepsat vzájemnou dohodu o spolupráci. Novinářům to včera (5. března) sdělil ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba.

 • V době ekonomického propadu přibylo v ČR malých podniků

  Obchod a export 04-03-2013

  Počet malých a středních podniků v České republice stoupá – v posledních letech se zvýšil o necelou desetinu. Nejvíce jich přibylo v reakci na hospodářskou krizi po roce 2008. Nejvýrazněji zastoupeny jsou přitom nejmenší firmy, které zaměstnávají do devíti osob.

 • Protikorupční novela zákona o veřejných zakázkách čelí kritice

  Digitální agenda 21-02-2013

  Novela zákona o veřejných zakázkách, která platí od dubna loňského roku, má na svědomí nízký počet vyhlášených veřejných zakázek, což má podle řady odborníků negativní vliv na hospodářský růst. Jak situace vypadá v oblasti vědy a výzkumu?

 • ČR podepsala historickou dohodu o vzniku patentu EU

  Digitální agenda 20-02-2013

  Česká republika se na včerejším (19. února) zasedání Rady pro konkurenceschopnost připojila k více jak dvěma desítkám zemí EU, které podepsaly patentový balíček. Podpis představuje završení téměř čtyřicetiletého jednání o vzniku jednotné patentové ochrany v EU. Počítá se s tím, že se první patenty s jednotným účinkem mohou objevit již v roce 2014.

 • Vláda je proti směrnici usilující o větší zastoupení žen ve firmách, je ČR výjimkou?

  ČR v Evropské unii 15-02-2013

  Na adresu návrhu směrnice, která by měla zaručit vyrovnanější zastoupení obou pohlaví v dozorčích orgánech velkých firem, zatím v České republice příliš kladných hlasů nezaznívá. Postavila se proti němu jak Vláda České republiky, tak i poslanecký Výbor pro evropské záležitosti. Proč je český postoj diametrálně odlišný například od přístupu skandinávských zemí? A měla by se EU či čeští zákonodárci podobnou problematikou vůbec zabývat?

 • Investiční pobídky nejsou nejdůležitější, ve finále ale mohou rozhodnout

  Digitální agenda 07-02-2013

  Investiční pobídky, například ve formě slevy na dani či hmotné podpory na vytvoření nového pracovního místa, představují pouze jeden z mnoha faktorů, který budoucí investoři zvažují, když se rozhodují, kam umístí své investice. Na druhou stranu v konečném rozhodování může atraktivita investičního prostředí představovat pověstný jazýček na vahách.

 • Jak může ČR přilákat více nadnárodních firem?

  Digitální agenda 05-02-2013

  Nadnárodní firmy si pro umístění svých regionálních sídel v poslední době stále častěji vybírají Prahu i další česká města. Oceňují především její výhodnou polohu, průmyslovou základnu i dobrou kvalifikaci zaměstnanců. Jedním dechem však dodávají, že je stále potřeba zapracovat například na infrastruktuře, státní správě či podpoře inovací.

 • Studenti Přírodovědecké fakulty UK pomohli propojit zájem o CSR a životní prostředí s firemní praxí

  Digitální agenda 01-02-2013

  O tom, že spolupráce vysokých škol a firem je potřebná, panuje mezi akademiky a podnikateli shoda. Jednou z cest, jak vazby posílit, mohou být i netradiční programy jako CSR Ambassadors, který v uplynulém roce společnostem nabídl spolupráci se studenty Přírodovědecké fakulty UK v otázkách společensky a environmentálně zodpovědného podnikání.

 • Podíl žen ve vedení podniků se v EU i v ČR zvyšuje

  Digitální agenda 28-01-2013

  Evropská komise koncem minulého týdne (25. ledna) zveřejnila průběžné údaje o zvyšování podílu zastoupení žen ve vedení podniků. Podle těchto dat se procento žen v řídících orgánech společností zvyšuje ve všech zemích EU kromě tří. V České republice podíl žen od ledna do října 2012 stoupnul o 1 %, tedy na 16 %.

 • Vědeckotechnický park i díky fondům EU staví do popředí výzkumu a inovací město Plzeň

  Evropské fondy 24-01-2013

  Podporovat inovační podnikání a vývoj nových technologií lze v Česku různými způsoby. Jednu z možných cest zvolilo i město Plzeň, které nechalo v tradiční průmyslové oblasti Borská pole vystavět vědeckotechnický park. Projekt jeho dalšího rozvoje si vysloužil ocenění coby jeden z nejlepších podnikatelských projektů podpořených z Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI) v roce 2011. Pomineme-li ale ceny, jak vlastně vědeckotechnické parky fungují a v čem spočívá jejich smysl?

 • Podnikatelské prostředí zažívá „inovační závrať“, tvrdí studie

  Digitální agenda 18-01-2013

  Podle nejnovějšího Globálního inovačního barometru 2013 společnosti GE zažívají podnikatelé „inovační závrať“. Ta je způsobena rychlým vývojem v podnikatelském prostředí a všudypřítomnou nejistotou, jak udržet konkurenceschopnost společnosti. I přesto manažeři firem stále sázejí na inovace, avšak často zkoušejí nové a nezvyklé inovační příležitosti.

 • Rodinné podniky v Evropě posilují

  Digitální agenda 16-01-2013

  Rodinný byznys v posledních letech roste, a to i v nových členských státech EU. Jak zaznělo na Evropském regionálním fóru, které se konalo ve Varšavě, rodinné podniky čelí množství specifických problémů. Ty se týkají hlavně převodů dědictví a řízení firmy.

 • Proč Češi stále nejsou ochotni stěhovat se za prací do EU?

  Digitální agenda 09-01-2013

  Rok 2013 byl Evropskou komisí vyhlášen Evropským rokem občanů. Cílem Unie je nejen občany informovat o jejich právech, ale i bojovat s překážkami, které stále brání ve volném pohybu. Například zvýšení mobility pracovní síly by přitom podle odborníků mělo pozitivní vliv i na zvyšování konkurenceschopnosti Evropy.