Tag: plyny

Energetika 03-01-2013

Proti globálnímu oteplování je třeba jednat rychle, ukazuje studie

Čím déle budou státy otálet s opatřeními proti globálnímu oteplování, tím víc je to bude stát, tvrdí studie Mezinárodního ústavu pro aplikovanou systémovou analýzu. Pokud se budou závazky v boji se skleníkovými plyny odsouvat, snižuje se tím prý také šance, že se globální oteplování podaří udržet na uzdě.
Doprava 13-02-2012

Protest čínských aerolinek EU nezlomil, poplatky za emise zrušit nechce

EU si za výběrem poplatků za emise od zahraničních leteckých společností i nadále stojí. Kvůli zhoršujícím se obchodním vztahům s Čínou, největším odpůrcem zahrnutí letecké dopravy do evropského systému obchodování s emisními povolenkami, které by mohlo ve výsledku ovlivnit čínský příslib na pomoc zadlužené eurozóně, je ale ochotna s protestujícími zeměmi usednout za jednací stůl a hledat společné řešení.

Europoslanci radikálnější snížení emisí CO2 nechtějí

Z analýzy, kterou včera zveřejnila Evropská komise, by přechod na přísnější emisní cíl vyšel nyní levněji, než před hospodářskou krizí. Návrhy, aby EU změnila svůj slib a zavázala se, že do roku 2020 sníží emise o 30 % namísto původně uvažovaných 20 %, nemají ale mezi evropskými politiky příliš velkou podporu.
Klimatická změna 26-08-2011

Evropa vypouští do ovzduší víc skleníkových plynů, než říkají statistiky

Evropské chemičky vypouštějí do atmosféry větší objemy fluorovaných uhlovodíků (známých také jako F-plyny), než uvádějí. Vyplývá to ze zprávy Švédské federální laboratoře pro testování a vývoj materiálů (EMPA).
Eurozóna 14-07-2011

EU zvažuje zákaz průmyslového využívání F-plynů

Skleníkovým plynům, které se běžně používají v chladničkách a klimatizačních zařízeních, začíná v EU možná odzvánět. Jejich zákaz, nebo přinejmenším omezení, doporučila Evropské unii zpráva německé výzkumné společnosti Öko-Recherche.
Klimatická změna 15-10-2010

EU překonává své kjótské závazky

Výrazný pokles emisí skleníkových plynů, ke kterému přispěl především propad průmyslové aktivity v době krize, přiblížil Unii ke splnění kjótských závazků. Pouze Rakousko, Itálie a Dánsko za svými metami zaostávají, uvádí nová zpráva Evropské agentury pro životní prostředí (EEA).
Eurozóna 12-01-2010

Létání se aerolinkám prodraží, připlatí si za povolenky

Česká vláda včera schválila novelu zákona implementující unijní směrnici z roku 2008, která leteckým společnostem ukládá, aby se od roku 2012 staly součástí evropského systému obchodování s povolenkami CO2 (EU ETS). Aerolinky si stěžují, že jim to zvýší náklady.
Energetika 14-10-2009

Tošovský: Naše energetika musí být soběstačná

Ministerstvo průmyslu a obchodu včera představilo aktualizaci energetické koncepce ČR, která počítá se zrušením limitů na těžbu uhlí v severních Čechách, dalšími bloky v Temelíně a Dukovanech, ale i výrazným snižováním energetické náročnosti české ekonomiky. Ambice ohledně redukce emisí CO2 či prosazování obnovitelných zdrojů energie velké nejsou, což Brusel asi nepotěší.
Klimatická změna 01-09-2009

Krize snižuje v EU emise skleníkových plynů

Evropská agentura pro životní prostředí včera zveřejnila předběžné údaje o emisích skleníkových plynů za minulý rok. Z nich vyplývá, že v EU27 došlo k jejich snížení o 1,5%. Agentura zároveň přiznala, že je to částečně důsledek ekonomické krize.
Klimatická změna 13-02-2009

Zemědělský sektor počítá se snižováním emisí

Využívání umělých hnojiv a dalších moderních zemědělských postupů může pomoci snížit emise skleníkových plynů a zajistit dostatek potravin. Na konferenci, která se včera konala v Bruselu, tím argumentovali výrobci hnojiv a experti na danou oblast.
Aktuálně v EU 29-01-2009

EU tlačí na rozvojové státy, aby omezily emise

Evropská komise včera (28.ledna) představila návrh celosvětové dohody, která má nahradit kjótský protokol o klimatických změnách, ve kterém naléhá na rychle se rozvíjející státy jako je Čína či Indie, aby převzaly svůj díl odpovědnosti při snižování emisí skleníkových plynů.
Aktuálně v EU 14-05-2008

MŽP plánuje významné snížení emisí skleníkových plynů

Ministerstvo životního prostředí včera zveřejnilo studii, kterou pro něj vypracovala společnost Enviros. Podle jejích výsledků je možné v ČR snížit exhalace CO2 do roku 2020 téměř na polovinu, a to za velmi nízké náklady.
Aktuálně v EU 06-12-2007

Chudé země potřebují na snižování emisí miliardy

Volání na adresu vyspělých zemí, aby zvýšily investice do nízkoemisních technologií v nejchudších regionech nabraly na Bali na intenzitě. Nově zveřejněné zprávy přitom poukazují na rizika spojená s rychlým růstem poptávky po energiích v rozvojových zemích.
Aktuálně v EU 24-09-2007

Globální mocnosti se radují z nové „ozónové“ dohody

Evropská unie se připojila k dohodě 190 zemí, které se jednomyslně zavázaly přestat během následujících deseti let používat chemikálie poškozující ozónovou vrstvu. Jde o látky používané v ledničkách a chladících systémech.

Výbor pro průmysl EP podpořil výrazné snížení emisí CO2

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku podpořil návrh Komise na snížení emisí z automobilů, avšak blíže nespecifikoval časovou lhůtu pro splnění.
Digitální agenda 18-06-2007

EU nebude schopná dosáhnout svého cíle na snižování emisí, říkají ekologická sdružení

Podle výroční zprávy Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) klesly emise skleníkových plynů v roce 2005 o 0,8%. Zatímco Komise tato čísla přivítala, podle ekologických sdružení je takto mírný pokles pouze známkou toho, že EU nebude do roku 2012 schopná dosáhnout snížení emisí k němuž se zavázala v Kjótu.
Aktuálně v EU 08-06-2007

Státy G8 se zavázaly k diskusím o omezování emisí

Skupina nejvyspělejších států světa, G8, se dohodla na zahájení rozhovorů zaměřených na snížení emisí oxidu uhličitého na polovinu do roku 2050. Zástupci vyspělých zemí budou pozváni k rozhovorům o klimatu na půdě OSN. Rozhovory by měly skončit do roku 2009.
Digitální agenda 12-03-2007

EU přijala smělé závazky o klimatických změnách a obnovitelných zdrojích energie

Vrchní představitelé členských zemí EU se na svém setkání dohodli na závazném cíli do roku 2020 pokrývat 20% energetických potřeb z obnovitelných zdrojů. Závazek je součástí politiky EU snižování emisí skleníkových plynů.
Eurozóna 08-03-2007

V EU proti sobě stojí zastánci jádra a příznivci obnovitelných zdrojů energie

Čelní představitelé členských zemí se chystají na summitu přijmout bezprecedentní závazek ke snižování emisí skleníkových plynů. Rozděluje je ale pohled na jadernou energii. Může být považovaná za nízkoemisní zdroj, podobně jako solární, větrná a další „zelené“ energie?
Digitální agenda 21-02-2007

Ministři EU se zavázali do roku 2020 snížit emise o 20%

Ministři pro životní prostředí včera odsouhlasili závazek dosáhnout do roku 2020 „alespoň 20% snížení“ emisí skleníkových plynů. Nepodařilo se jim však dohodnout, jak budou náklady snižování emisí rozděleny mezi jednotlivé členské státy.
Aktuálně v EU 18-09-2006

V pátek začal 5. ročník Evropského týdne mobility

Hlavním tématem letošního Evropského týdne mobility, který byl zahájen minulý pátek, jsou klimatické změny. Akce bude ukončena 22. září dnem bez aut.
Digitální agenda 21-02-2006

Komise chce méně skleníkových plynů z klimatizací automobilů

Na mezinárodní konferenci v rakouském Saalfeldenu oznámili Evropská komise a její američtí partneři záměr harmonizovat standardy pro mobilní klimatizační systémy.
Eurozóna 16-02-2006

Kjótský protokol má za sebou první rok platnosti

Dnes je tomu rok, co vstoupil po dlouhých peripetiích v platnost Kjótský protokol k Rámcové úmluvě OSN o změně klimatu.
Digitální agenda 13-12-2005

Evropa má desetiletý plán na rozvoj automobilového průmyslu

Zástupci EU a členských zemí se v Bruselu sešli s výrobci automobilů a dohodli se na plánu, který má v následujících letech napomoci evropským automobilkám k vyšší světové konkurenceschopnosti. Důraz přitom bude nadále kladen na bezpečnost a ekologický provoz.