Tag: phare

Evropské fondy 26-11-2008

EU Bulharsku sebere 220 milionů eur. Nedělá reformy, které slíbilo

Bulharsko přijde o 220 milionů eur z předvstupní pomoci. Včera o tom rozhodla Evropská komise a potvrdila tak své červencové rozhodnutí, kdy dva bulharské úřady zbavila pravomoci nakládat s finančními prostředky z programu Phare. Informoval o tom partnerský portál EurActivu, bulharský deník Dněvnik.
Evropské fondy 30-10-2007

Vláda se snaží zabránit vrácení prostředků z programu Phare

Na včerejším jednání vlády předložil ministr pro místní rozvoj návrh na řešení nejasného využití finančních prostředků z programu Phare na podporu rozvoje malého a středního podnikání v České republice v roce 1994.
Evropské fondy 18-01-2007

Program Phare byl ukončen

Česká republika byla úspěšná v čerpání finančních prostředků v rámci programu Phare, jehož druhá fáze probíhala v letech 1998 – 2006. ČR se podařilo vyčerpat přes 90% všech prostředků.
Aktuálně v EU 21-06-2006

Rumunsko a Bulharsko mají výrazné nedostatky v projektech Phare

Evropský účetní dvůr zveřejnil včera zprávu o investičních projektech, které byly v rámci programu Phare realizovány v Rumunsku a Bulharsku. Podle zprávy nebylo zajištěno efektivní využívání fondů, výstupy projektů byly často až o dva roky opožděné a některé v podstatě nevyužívané.
Evropské fondy 18-02-2005

Vyhlášen program Dispozičního fondu v Jihomoravském kraji

Regionální rozvojová agentura jižní Moravy tento týden vyhlásila program Dispozičního fondu, který je součástí Iniciativy Společenství INTERREG IIIA.
Digitální agenda 03-02-2005

Obce na Vysočině úspěšně žádaly o dotace z fondu Phare

Celkem zhruba 100 milionů korun dostanou obce a města Vysočiny na opravy silnic z evropského fondu Phare.
Evropské fondy 09-12-2004

ČR může opět čerpat dotace z programu Phare

Od dnešního dne může Česká republika opět čerpat finanční prostředky z programu Phare. Platby byly pozastaveny Evropskou komisí v srpnu z důvodu nespokojenosti Komise se systémem jejich rozdělování.

Státní úřady jsou připraveny na čerpání prostředků z EU

Na včerejším zasedání vlády České republiky se její členové shodli, že státní úřady ČR jsou v současné době mnohem lépe připraveny na čerpání finančních prostředků z fondů Evropské unie než v době před vstupem České republiky do EU.
Evropské fondy 14-05-2004

Podle ministerstva financí získá ČR z EU víc, než kolik odvede

Česko získá do roku 2006 z fondů EU o 40,1 miliardy Kč víc, než kolik odvede do společného rozpočtu. V následujících třech letech odvede ČR do společného rozpočtu 2,568 miliardy eur (79,6 miliardy Kč) a získá 3,862 miliardy eur (119,7 miliardy Kč).