Tag: perspektiva Archives

 • Jednání o finanční perspektivě budou velkým bojem

  Budoucnost EU 25-06-2004

  Jednání o nové finanční perspektivě Unie budou údajně težší než vyjednávání o ústavě. Zprávu přinesl tento týden Euobserver s odvoláním na německé diplomatické kruhy. V jednáních proti sobě stanou čistí přispěvatelé a čistí příjemci z rozpočtu EU a budou se přít o velikost výdajových stropů na další sedmileté období 2007–2013.

 • Ministři financí navrhují novou daň na letenky

  Eurozóna 30-11-1999

  Ministři financí členských států EU se opět neshodli na rozpočtovém rámci na roky 2007 – 2013. Navrhli ale dobrovolnou daň z letenek vydaných v členských státech, která by pomohla financovat rozvojovou pomoc.

 • Lucemburské předsednictví: „Lisabon je více než jen konkurenceschopnost“

  Aktuálně v EU 30-11-1999

  Lucembursko při představení priorit svého půlroční předsednictví, které začíná 1. ledna, slíbilo, že se soustředí na všechny tři dimenze Lisabonské strategie. Pokusí se také uzavřít dohodu o rozpočtu EU na roky 2007–2013 do konce předsednictví.

 • Nejasné vyhlídky rozpočtového rámce pro období 2007 – 2013

  Budoucnost EU 30-11-1999

  Lucembursko jako předsednická země předložila návrh kapitoly rozpočtového rámce, která se zabývá soudržností. V návrhu se počítá se značným snížením dotací zaostávajícím zemím a regionům, a to jak ve starých, tak i nových zemích. Návrh se setkal s odporem většiny nových zemí, které ho prohlásily za „nepřijatelný“ a za „velký krok zpět“.

 • Rozpory při jednání o finanční perspektivě trvají

  Aktuálně v EU 30-11-1999

  EU se ani včera nepodařilo vyřešit spory o výši finančních prostředků určených na podporu konkurenceschopnosti – vědy, výzkumu, školství, inovací, transevropských sítí a dalších nástrojů vyšší výkonnosti ekonomik členských státu EU pro rozpočtové období 2007 – 2013.

 • Evropský parlament diskutuje o financování zemědělství

  Budoucnost EU 30-11-1999

  Zpravodaj EP pro budoucí finanční perspektivu Reimer Böge navrhl, aby se Společná zemědělská politika spolufinancovala z národních rozpočtů.