Tag: pakt

Volby 03-04-2014

Češi a fiskální pakt podruhé

Česká republika se připojí k fiskálnímu paktu, zaznělo ze Strakovy akademie. Většinou ekonomů kvitovaný výrok byl doprovázen slovy: „toto však nijak neomezí vládnutí dnešního kabinetu“. Tato věta byla podstatná, bez ní by zřejmě vláda tento krok neučinila. A ukazuje zjevné meze „evropanství“ nového kabinetu. Možná i nedostatek porozumění tomu, jak se Unie v minulých letech změnila. Jinak by totiž vláda nestanovala své rozpočtové cíle v rozporu s pravidly, které pro nás již platí i bez tohoto rozhodnutí.

Přistoupení k fiskálnímu paktu je správné, jeho obsah ale problémy nevyřeší

Domníváme se, že je nutno přistoupit k fiskálnímu paktu, neboť tím podle našeho názoru vyjadřujeme svoji vůli zapojit se do evropské integrace. Pokud jsme vstoupili do EU, pak je prohlubování této integrace nevyhnutelné. Jsme proto názoru, že prostě nelze být součástí EU a současně být mimo ni.

Marek Ženíšek: Užší ekonomická koordinace v EU bude mít dopad i na Českou republiku

Představitelé eurozóny hledají klíč k tomu, jak stabilizovat současnou fiskální krizi některých členů eurozóny a zároveň předejít tomu, aby se podobné problémy v budoucnu opakovaly. Na historicky první schůzce pouze států platících eurem byly postaveny základy pro vznikající ekonomickou vládu EU.