Tag: organizace

Evropské fondy 17-10-2012

Zelené NGOs: Fondy EU nemizí pouze v kapsách korupčníků, ale podporují i smysluplné projekty

Prostředky z evropských fondů nejsou pouze utápěny v nesmyslných projektech, ale existují i zářné příklady, kdy bylo jejich využití efektivní. Tvrdí to trojice ekologických organizací, která dnes v Bruselu zveřejnila mapu nejpřínosnějších projektů placených z fondů EU. Z České republiky byly vybrány hned tři.
Eurozóna 21-10-2011

Jak být dobrým fundraiserem? Mít přesvědčení a jasný cíl.

Peníze potřebuje každý. Na to ale aby neziskové organizace přesvědčily dárce o tom, že své finance vynakládá tím nejlepším možným způsobem, nestačí pouze dobré jméno, ale především vnitřní přesvědčení o správnosti celé věci. Shodli se na tom účastníci 2. slovensko-české konference o fundraisingu, která se konala minulý týden v Bratislavě. Článek vznikl ve spolupráci se slovenským EurActivem.

EU už proti členství Ruska ve WTO nic nenamítá

První náměstek ruského premiéra Igor Šuvalov včera po setkání s představiteli Evropské komise prohlásil, že se Rusko s Evropskou unií dohodlo na odstranění cel na vývoz ruských surovin. Unie by tak neměla mít proti připojení Ruska k Mezinárodní obchodní organizaci (WTO) již žádné připomínky.

EU nemůže najít společný hlas v environmentálních otázkách

Evropská unie se utápí ve sporech o to, kdo za ni bude mluvit na mezinárodních jednáních. Neshody mohou ohrozit jednání od lovu velryb až po znečištění rtutí, prohlašují zástupci EU.
Budoucnost EU 28-04-2010

Nová diplomatická služba EU strašákem pro rozvojové organizace

Krátce poté, co na začátku týdne (26. dubna) Rada ministrů EU posvětila návrh baronky Ashton na podobu a fungování nové diplomatické služby EU, opřely se do něj nevládní rozvojové organizace. Nelíbí se jim, že agendu rozvojové politiky by měla mít ve své kompetenci nová Evropská služba pro vnější činnost (EEAS).
Aktuálně v EU 17-04-2009

EU financuje poškozování životního prostředí, tvrdí neziskovky

Skupina neziskových organizací vedených CEE Bankwatch a Přáteli Země včera v Bruselu zveřejnila mapu projektů, které jsou financovány z peněz EU, avšak jsou podle nich „ekonomicky nevýhodné či poškozují zdraví či přírodu“. Výzkum se týkal 10 nových členských států středovýchodní Evropy a dvou kandidátských zemí, Chorvatska a Makedonie.
Obchod a export 30-07-2008

Jednání WTO v Ženevě skončila ve slepé uličce

Ministři z 35 států se v Ženevě v rámci katarského kola jednání WTO pokoušeli nalézt kompromis, který by umožnil uzavření finální dohody o globálním obchodu, ale neuspěli a jednání skončila ve slepé uličce.
Evropské fondy 19-04-2007

Globální granty zlepšily poskytování sociálních služeb NNO

Včera byla zveřejněna první průběžná zpráva hodnocení globálních grantů, kterou pro Nadaci rozvoje občanské společnosti (NROS) zpracovala poradenská společnost Cheval. Zpráva analyzuje dopady globálních grantů na kapacity příjemců podpory z Evropského sociálního fondu.
Sociální politika 10-04-2007

ICN pořádá hearing o sociálních službách

Informační centrum neziskových organizací (ICN) organizuje odborný hearing, který se zaměřuje na „roli managementu při zavádění standardů kvality sociálních služeb v neziskových organizacích“.

Neziskovky v postkomunistických zemích podporují spíše mladí lidé

Zástupci neziskového sektoru ze střední a východní Evropy v rámci Veletrhu neziskových organizací hovořili o situaci v sektoru a jeho roli ve společnosti.

Na Veletrhu neziskových organizací proběhne diskuse o neziskovém sektoru v postkomunistických zemích

Značná část doprovodného programu osmého ročníku Veletrhu neziskových organizací pořádaného nadací Forum 2000 se bude věnovat problematice budování občanského sektoru v postkomunistických zemích.
Obchod a export 12-03-2007

Komisařka Mariann Fischer Boel hovořila v Indii o mezinárodním obchodu

Evropská komisařka pro zemědělství a rozvoj venkova Mariann Fischer Boel hovořila na Bombajské univerzitě o výhledech a postavení Evropské unie k rozhovorům z Dauhá.
Evropské fondy 13-03-2006

Evropské nevládní organizace se vyjádřily k návrhu systému strukturálních fondů na období 2007 – 2013

Představitelé největších evropských sociálních a ekologických neziskových organizací formulovali několik doporučení k připravovaným evropským nařízením týkajících se strukturálních fondů a Fondu soudržnosti a jejich fungování v letech 2007 – 2013.
Evropské fondy 12-12-2005

Slovensko: NNO se neúčastní činnosti výborů pro evropské fondy

Slovenské nevládní neziskové organizace (NNO) se odmítly nadále podílet na činnosti programovacích a monitorovacích výborů zabývajících se strukturálními fondy.
Evropské fondy 27-07-2005

Vyšlo 2. české vydání „Průvodce fondy EU pro neziskové organizace“

Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) vydala český překlad knihy „Průvodce fondy EU pro neziskové organizace“.
Obchod a export 29-06-2005

EU finančně podpoří zastoupení států východního Karibiku při Světové obchodní organizaci

Evropská unie se rozhodla podpořit odbornou misi Organizace států východního Karibiku, jejíž činnost byla včera oficiálně zahájena při Světové obchodní organizaci v Ženevě.
Evropské fondy 10-01-2005

První výzva k podávání žádostí v rámci Globálních grantů

Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) zveřejnila v pátek první výzvu k podávání žádostí v rámci dvou tzv. Globálních grantů, které jsou financovány z Evropského sociálního fondu (ESF). Výzva je určena pouze pro nestátní neziskové organizace (NNO).
Digitální agenda 14-12-2004

EU ruší dovozní kvóty na textil a oblečení

Evropská komise včera přijala nařízení, kterým se od 1. ledna 2005 ruší kvóty na dovoz textilu a oblečení. Komise tak přistoupila k realizaci svých závazků dohodnutých v závěru Uruguayského kola obchodních rozhovorů v roce 1994 v rámci Světové obchodní organizace.
Aktuálně v EU 07-12-2004

Podpora občanské společnosti v nových členských zemích EU

Generální ředitelství pro justiční a policejní spolupráci vypsalo výběrové řízení na podporu rozvoje občanské společnosti v deseti nových členských státech Evropské unie.