Tag: OP RLZ

Evropské fondy 23-10-2006

MPSV vyhlásilo 1. výzvu k předkládání projektů v rámci opatření 1.1 OP RLZ

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) minulý týden zveřejnilo informace k první výzvě k předkládání žádostí o podporu týkající se aktivní politiky zaměstnanosti.
Evropské fondy 12-04-2006

MPO vyhlásilo 3. výzvu v rámci grantového schématu PROFESE

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) vyhlásilo třetí výzvu k předkládání projektových žádostí v rámci grantového schématu (GS) PROFESE, který se zaměřuje na odborný růst pracovníků.
Evropské fondy 01-03-2006

MPSV vyhlásilo 2. výzvu v rámci OP Rozvoj lidských zdrojů

Odbor trhu práce Správy služeb zaměstnanosti Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) vyhlásil druhou výzvu k předkládání projektů v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů (OP RLZ).
Evropské fondy 26-01-2006

MŠMT vyhlásilo 2. výzvu v rámci OP RLZ

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy (MŠMT) vyzvalo k předkládání projektů pro opatření 3.1 operačního programu Rozvoj lidských zdrojů (OP RLZ).
Evropské fondy 15-09-2005

Úřad práce v Olomouci vyhlásil 2. výzvu v rámci OP Rozvoj lidských zdrojů

Úřad práce v Olomouci včera vyhlásil 2. kolo výzvy pro grantové schéma Adaptabilita a podpora konkurenceschopnosti podniků a organizací.
Evropské fondy 07-09-2005

MPSV vyhlásilo 2. kolo výzvy v rámci OP Rozvoj lidských zdrojů

Odbor sociálních služeb Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) vyhlásil včera druhé kolo výzvy pro grantové schéma Vzdělávání poskytovatelů a zadavatelů v oblasti sociálních služeb a integraci specifických cílových skupin.
Evropské fondy 05-09-2005

MPSV pořádá semináře k 2. výzvě opatření 2.1 v rámci OP Rozvoj lidských zdrojů

Odbor sociálních služeb Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) organizuje semináře pro potenciální žadatele o finanční podporu v rámci druhé výzvy Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů (OP RLZ) pro část opatření 2.1 Integrace specifických skupin obyvatelstva ohrožených sociálním vyloučením zaměřeného na sociální integraci.
Evropské fondy 25-07-2005

MPSV vypsalo výběrové řízení na projekt týkající se vyloučených romských komunit

Odbor řízení pomoci z Evropského sociálního fondu (ESF) Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) vyhlásil výběrové řízení na zpracování projektu „Analýza sociálně vyloučených romských lokalit (komunit) a absorpční kapacity subjektů působících v této oblasti“.
Evropské fondy 04-07-2005

MPSV vypsalo výběrové řízení na propagační materiál o Evropském sociálním fondu

Odbor řízení pomoci z Evropského sociálního fondu (ESF) Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) vyhlásil výběrové řízení na projekt „Tvorba propagačního audiovizuálního materiálu zaměřeného na představení Evropského sociálního fondu v ČR a jeho zaměření“.
Evropské fondy 17-06-2005

MPSV vyhlásilo výběrové řízení na „Poradenství pro Zprostředkující subjekt“

Odbor implementace programů ESF Ministerstva práce a sociálních věcí vypsal výběrové řízení na realizaci projektu „Poradenství pro Zprostředkující subjekt“.
Evropské fondy 02-06-2005

MPSV vyhlásilo výběrové řízení v rámci OP Rozvoj lidských zdrojů

Odbor sociálních služeb Ministerstva práce a sociálních věcí vyhlásil výběrové řízení na realizaci projektu „Zajištění vzdělávání metodiků a koordinátorů sociální péče o osoby společensky nepřizpůsobené“.
Evropské fondy 02-05-2005

Zlínský kraj vyhlásil 1. kolo výzvy v rámci OP Rozvoj lidských zdrojů

Od dnešního dne je možné podávat projektové žádosti pro opatření 3.3 Rozvoj dalšího profesního vzdělávání v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů.
Evropské fondy 25-04-2005

MPSV vyhlásilo výběrová řízení na zhodnocení pokroku OP RLZ a JPD 3

Odbor řízení pomoci z Evropského sociálního fondu (ESF) na Ministerstvu práce a sociálních věcí vypsal dvě výběrová řízení na zhodnocení dosaženého pokroku v realizaci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů (OP RLZ) a Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hl.m. Praha (JPD 3).
Evropské fondy 20-04-2005

Kraj Vysočina vyhlásil 1. výzvu k předkládání projektů v rámci OP RLZ

Kraj Vysočina včera vyhlásil první výzvu k předkládání žádostí o podporu pro opatření 3.3 Rozvoj dalšího profesního vzdělávání v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů (OP RLZ).
Evropské fondy 13-04-2005

MPSV vyhlásilo 2. kolo výzvy v rámci programu Phare 2003 Rozvoj lidských zdrojů

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) vyhlásilo druhé kolo výzvy k předkládání projektů pro opatření 2.1 Integrace skupin obyvatelstva ohrožených sociálním vyloučením v rámci programu Phare 2003 Rozvoj lidských zdrojů (Phare 2003 RLZ). Výzva je určena pro všechny regiony NUTS II vyjma Prahy.
Evropské fondy 15-03-2005

Výběrové řízení na vytvoření vzdělávacích TV pořadů o Operačním programu Rozvoj lidských zdrojů

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT) včera vyhlásilo výběrové řízení na realizaci veřejné zakázky „Tvorba vzdělávacích televizních pořadů zaměřených na představení Opatření 3.1 a 3.2 Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů a realizovaných projektů“.
Evropské fondy 23-02-2005

MPSV hledá hodnotitele projektů

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) vyhlásilo včera výběrové řízení na hodnotitele projektů a grantových schémat v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů (OP RLZ) a Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu soudržnosti Praha (JPD 3).
Evropské fondy 17-02-2005

MPSV vyhlásilo veřejnou zakázku v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

Odbor sociálních služeb Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) vyzval k předkládání projektů v rámci opatření 2.1 Integrace specifických skupin obyvatelstva ohrožených sociální exkluzí Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů (OP RLZ).
Evropské fondy 21-01-2005

MŠMT vyhlásilo 2 výzvy v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejnilo dvě výzvy k předkládání žádostí o podporu pro grantové schéma Opatření 3.1 a 3.2 v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů (OP RLZ).
Evropské fondy 12-01-2005

MŠMT pořádá seminář pro žadatele o dotaci v rámci OP RLZ

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) připravilo pro potenciální žadatele o finanční prostředky v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů tři semináře.
Evropské fondy 05-01-2005

MŠMT pořádá semináře k přípravě na využívání prostředků z ESF ve vzdělávání

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) se rozhodlo uspořádat v jednotlivých regionech České republiky semináře k přípravě na využívání prostředků z Evropského sociálního fondu (ESF) v oblasti vzdělávání.
Evropské fondy 08-11-2004

Program Phare 2003 RLZ pozastaven

Program Phare 2003 Rozvoj lidských zdrojů (RLZ) byl dočasně pozastaven. Důvodem je neudělení akreditace EDIS (Extended Decentralised Implementation System, rozšířený decentralizovaný systém implementace), bez které nelze po vstupu ČR do Evropské unie čerpat finanční prostředky v rámci tohoto programu.
Evropské fondy 27-05-2004

Strategie hodnocení OP RLZ na období 2004–2006

Ministerstvo práce a sociálních věcí zveřejnilo na internetových stránkách věnovaných Evropskému sociálnímu fondu Strategii hodnocení Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů (OP RLZ) na období 2004–2006.
Evropské fondy 14-04-2004

Konečná verze OP RLZ byla zveřejněna

Na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj byla zveřejněna finální verze Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů, které má na starost Ministerstvo práce a sociálních věcí. OP RLZ obsahuje čtyři tématické priority – Aktivní politiku zaměstnanosti, Sociální integraci a rovnost příležitostí, Rozvoj celoživotního učení a Adaptabilita a podnikání.