Tag: operační

Evropské fondy 10-09-2012

Srovnání aktuální projektové fáze operačních programů v ČR

Hlavním tématem aktuálního čísla Měsíčníku EU aktualit je dílčí hodnocení úspěšnosti procesu žádání, administrování a zejména čerpání ze strukturálních fondů a Kohezního fondu EU v České republice. Detailněji se zaměřuje na všechny operační programy a analyzuje úspěšnost jejich využívání z několika různých hledisek. Zabývá se také aktuální problematikou – přerušením proplácení výdajů několika operačních programů ze strany Evropské komise.
Eurozóna 23-01-2008

Výzkum, vývoj, inovace a jejich podpora z fondů a politik EU

Úroveň výdajů na vzdělávání, vědu a výzkum do značné míry předurčuje konkurenceschopnost ekonomiky. Petr Zahradník, vedoucí EU Office České spořitelny, ve své analýze nabízí mezinárodní srovnání těchto výdajů v rámci EU a představuje dotační nástroje z operačních programů ČR, které mohou přispět k jejich nárůstu a pozitivně ovlivnit konkurenceschopnost ČR.
Evropské fondy 30-03-2003

Regionální politika České republiky v období po vstupu do Evropské unie

Cílem této studie je analyzovat kritické body přípravy na využívání strukturální pomoci v České republice po vstupu do EU – tedy absorpční kapacitu ČR. Hlavní otázkou je, zda v době svého vstupu do EU bude Česká republika mít: • vytvořené funkční implementační struktury a odpovídající lidské zdroje – institucionální připravenost • připravený dostatek kvalitních projektů – projektová připravenost • dostatek prostředků na spolufinancování – zajištění spolufinancování