Tag: Operační program Rozvoj lidských zdrojů

Evropské fondy 26-01-2006

MŠMT vyhlásilo 2. výzvu v rámci OP RLZ

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy (MŠMT) vyzvalo k předkládání projektů pro opatření 3.1 operačního programu Rozvoj lidských zdrojů (OP RLZ).
Evropské fondy 15-09-2005

Úřad práce v Olomouci vyhlásil 2. výzvu v rámci OP Rozvoj lidských zdrojů

Úřad práce v Olomouci včera vyhlásil 2. kolo výzvy pro grantové schéma Adaptabilita a podpora konkurenceschopnosti podniků a organizací.
Evropské fondy 07-09-2005

MPSV vyhlásilo 2. kolo výzvy v rámci OP Rozvoj lidských zdrojů

Odbor sociálních služeb Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) vyhlásil včera druhé kolo výzvy pro grantové schéma Vzdělávání poskytovatelů a zadavatelů v oblasti sociálních služeb a integraci specifických cílových skupin.
Evropské fondy 05-09-2005

MPSV pořádá semináře k 2. výzvě opatření 2.1 v rámci OP Rozvoj lidských zdrojů

Odbor sociálních služeb Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) organizuje semináře pro potenciální žadatele o finanční podporu v rámci druhé výzvy Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů (OP RLZ) pro část opatření 2.1 Integrace specifických skupin obyvatelstva ohrožených sociálním vyloučením zaměřeného na sociální integraci.
Evropské fondy 04-07-2005

MPSV vypsalo výběrové řízení na propagační materiál o Evropském sociálním fondu

Odbor řízení pomoci z Evropského sociálního fondu (ESF) Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) vyhlásil výběrové řízení na projekt „Tvorba propagačního audiovizuálního materiálu zaměřeného na představení Evropského sociálního fondu v ČR a jeho zaměření“.
Evropské fondy 17-06-2005

MPSV vyhlásilo výběrové řízení na „Poradenství pro Zprostředkující subjekt“

Odbor implementace programů ESF Ministerstva práce a sociálních věcí vypsal výběrové řízení na realizaci projektu „Poradenství pro Zprostředkující subjekt“.
Evropské fondy 02-06-2005

MPSV vyhlásilo výběrové řízení v rámci OP Rozvoj lidských zdrojů

Odbor sociálních služeb Ministerstva práce a sociálních věcí vyhlásil výběrové řízení na realizaci projektu „Zajištění vzdělávání metodiků a koordinátorů sociální péče o osoby společensky nepřizpůsobené“.
Evropské fondy 02-05-2005

Zlínský kraj vyhlásil 1. kolo výzvy v rámci OP Rozvoj lidských zdrojů

Od dnešního dne je možné podávat projektové žádosti pro opatření 3.3 Rozvoj dalšího profesního vzdělávání v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů.
Evropské fondy 25-04-2005

MPSV vyhlásilo výběrová řízení na zhodnocení pokroku OP RLZ a JPD 3

Odbor řízení pomoci z Evropského sociálního fondu (ESF) na Ministerstvu práce a sociálních věcí vypsal dvě výběrová řízení na zhodnocení dosaženého pokroku v realizaci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů (OP RLZ) a Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hl.m. Praha (JPD 3).
Evropské fondy 13-04-2005

MPSV vyhlásilo 2. kolo výzvy v rámci programu Phare 2003 Rozvoj lidských zdrojů

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) vyhlásilo druhé kolo výzvy k předkládání projektů pro opatření 2.1 Integrace skupin obyvatelstva ohrožených sociálním vyloučením v rámci programu Phare 2003 Rozvoj lidských zdrojů (Phare 2003 RLZ). Výzva je určena pro všechny regiony NUTS II vyjma Prahy.
Evropské fondy 15-03-2005

Výběrové řízení na vytvoření vzdělávacích TV pořadů o Operačním programu Rozvoj lidských zdrojů

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT) včera vyhlásilo výběrové řízení na realizaci veřejné zakázky „Tvorba vzdělávacích televizních pořadů zaměřených na představení Opatření 3.1 a 3.2 Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů a realizovaných projektů“.
Evropské fondy 17-02-2005

MPSV vyhlásilo veřejnou zakázku v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

Odbor sociálních služeb Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) vyzval k předkládání projektů v rámci opatření 2.1 Integrace specifických skupin obyvatelstva ohrožených sociální exkluzí Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů (OP RLZ).
Evropské fondy 05-01-2005

MŠMT pořádá semináře k přípravě na využívání prostředků z ESF ve vzdělávání

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) se rozhodlo uspořádat v jednotlivých regionech České republiky semináře k přípravě na využívání prostředků z Evropského sociálního fondu (ESF) v oblasti vzdělávání.
Evropské fondy 27-05-2004

Strategie hodnocení OP RLZ na období 2004–2006

Ministerstvo práce a sociálních věcí zveřejnilo na internetových stránkách věnovaných Evropskému sociálnímu fondu Strategii hodnocení Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů (OP RLZ) na období 2004–2006.