Tag: odpovědnost

Obchod a export 06-09-2013

Martin Walter: Management má přemýšlet v horizontu ne pěti, ale 25 let

Přestože je společenská odpovědnost firem (CSR) a její sofistikovanější forma obsažená v konceptu vytváření sdílené hodnoty (CSV) trendem posledních několika málo let, ke změně firemního myšlení dochází podle Martina Waltera, manažera corporate affairs ve společnosti Nestlé, již několik desetiletí. Povídali jsme si i o tom, jak mohou firmy spolupracovat se svým okolím nebo o odpovědnosti veřejného sektoru.

Měla by ČR přehodnotit svůj postoj k fiskálnímu paktu?

Představitelé 25 zemí EU se loni dohodli na zavedení společných pravidel rozpočtové odpovědnosti známých jako fiskální pakt. Česká vláda se k němu společně se Spojeným královstvím nepřipojila a stále za to sklízí značnou kritiku ze strany některých politiků i části odborné veřejnosti. Názory na to, zda by se Česká republika měla k fiskální úmluvě dodatečně připojit, se ale liší.
Digitální agenda 10-05-2013

Společenská odpovědnost firem není jen „PR vata“, říkají experti

I ve střední Evropě se na společenskou odpovědnost firem začíná nahlížet pod novým úhlem. Podle odborníků mají CSR aktivity význam pouze tehdy, pokud jsou v souladu se samotným byznysem podniku. Pro soukromou sféru tak CSR nemusí být pouze aktivitou „navíc“, ale může mít skutečné přínosy pro společnost.
Digitální agenda 08-04-2013

Eurobarometr: Češi jsou ke společenské odpovědnosti firem ve srovnání s ostatními státy EU spíše skeptičtí

V důsledku hospodářské krize se podle Evropanů zhoršila společenská odpovědnost firem. Významná část veřejnosti se totiž domnívá, že firmy věnují méně pozornosti dopadu, který mají na společnost a životní prostředí, než tomu bylo před deseti lety. Vyplývá to z celoevropského průzkumu veřejného mínění (Eurobarometr) na téma společenské odpovědnosti firem. Ukázalo se mimo jiné, že česká veřejnost se o ni v rámci EU příliš nezajímá.
Eurozóna 11-09-2012

Německý ústavní soud vynese rozsudek k ESM zítra

Ústavní soud v Karslruhe nepřijal stížnost vládního poslance Petera Gauweilera a k záchrannému fondu eurozóny se bude vyjadřovat dle plánu ve středu, tedy zítra. Německo je poslední země, která trvalý záchranný mechanismus (ESM) ještě neschválila. Soudci se budou vyjadřovat i k paktu o rozpočtové odpovědnosti.
Digitální agenda 19-06-2012

Firmy mají obavy z povinného reportingu CSR

Evropská komise koncem října 2011 přišla s plánem, který má podpořit společensky odpovědné podnikání (CSR). Ačkoli materiál obsahuje převážně nezávazná doporučení, u řady českých firem budí obavy. Podniky namítají, že se Brusel plete do oblasti, která má podléhat samoregulaci, a mají strach, že doporučení časem nahradí tvrdá pravidla.
Eurozóna 31-05-2012

Irové rozhodují o rozpočtovém paktu EU

Irští voliči dnes (31. května) zamíří do volebních místností, aby rozhodli o tom, zda se jejich země připojí k rozpočtovému paktu EU. Průzkumy veřejného mínění naznačují, že i přes nízkou volební účast Irové na smlouvu pravděpodobně kývnou.
Budoucnost EU 03-05-2012

Domácí firmy mají obavy z evropské regulace CSR

Evropská komise koncem loňského roku zveřejnila strategii, jejímž úkolem je podpořit odpovědně podnikající evropské firmy a tím i konkurenceschopnost ekonomiky. České firmy mají ale k návrhu výhrady. Stát by podle nich neměl udržitelné podnikání nijak regulovat a měl by jej pouze propagovat.

CSR v Česku: Odpovědné podnikání není jen filantropie

Peníze na charitu nebo snižování dopadů na životní prostředí jsou dvěma nejčastějšími oblastmi, do kterých investují firmy, které se hlásí k principům společensky odpovědného chování. Někteří manažeři ale upozorňují, že odpovědné firmy by se měly v první řadě chovat tak, aby neohrožovaly svůj hlavní byznys.

Nečas: Účast Česka na eurosummitech se ještě otevře

Premiér Petr Nečas nevyloučil, že otázka účasti Česka na tzv. eurosummitech, která je jedním z důvodů, proč se ČR (zatím) nepřipojila k fiskálnímu paktu EU, bude možná znovu otevřena. Nečas si dovede představit, že země, které z nejrůznějších důvodů neplatí eurem, avšak smlouvu ratifikují, budou na jednání přizvány, pokud splní určité podmínky – budou například přispívat na pomoc eurozóně nebo přijmou do své ústavy dluhovou brzdu.
Energetika 24-01-2012

Ekologičtí aktivisté si stěžují na státní podporu jádra

Britští ekologičtí aktivisté podali k Evropské komisi stížnost na skrytou státní podporu jaderné energetiky v podobě omezené odpovědnosti provozovatelů elektráren za škody, které by vznikly v případě jejich havárií.

Odpovědné podnikání: Lepší stravování by měl podpořit i byznys

Zatímco evropské země bojují proti nadměrné konzumaci nevhodných potravin zdaněním a hitem posledních let se stávají „hranolkové“ nebo „limonádové“ daně, firmy sdružené v Americké obchodní komoře v ČR vyzývají k aktivitě přímo výrobce potravin nebo stravovací řetězce. Zodpovědným přístupem lze podle nich jídelníček Čechů pozvolna měnit.
Digitální agenda 23-04-2010

Češi oceňují firmy, které se chovají ekologicky

Firmy, které se chovají šetrně k životnímu prostředí, jsou sympatické většině českých spotřebitelů. Lidé pozitivně hodnotí nejen nabídku produktů, jejichž nákupem šetří přírodu, ale také to, zda se firma jako celek snaží o minimalizaci negativních dopadů na životní prostředí. Vyplývá to z průzkumu, který vznikl na zakázku firmy T-Mobile.
Digitální agenda 25-09-2007

Vladimír Špidla: Sociálně odpovědné chování je silný podnikatelský princip

S českým komisařem pro zaměstnanost, sociální otázky a rovné příležitosti Vladimírem Špidlou jsme hovořili o výhodách sociálně odpovědného chování firem a flexikuritě – konceptech, které Evropská komise podporuje, které jsou však v České republice a nových členských zemích stále relativně neznámé.

Evropský parlament kritizuje Komisi ohledně sociální odpovědnosti podniků

Zpráva Evropského parlamentu (EP) o sdělení Komise týkající se sociální odpovědnosti podniků, která byla schválena 9. března, kritizuje přístup Evropské komise ponechat na společnostech rozhodnutí o tom, jak včlenit požadavky na ochranu životního prostředí a na dodržování principů v sociální oblasti do podnikatelské praxe.