Tag: odpadky

Klimatická změna 06-03-2013

Česká republika v recyklaci odpadu zaostává za průměrem EU, ukazuje Eurostat

V roce 2011 bylo 40 % komunálního odpadu v EU recyklováno nebo zkompostováno. Oproti roku 2001 se podíl takto zpracovaného odpadu zvýšil více než o třetinu. Každý obyvatel EU za rok 2011 průměrně vyprodukoval 503 kilogramů odpadu. Na jednoho Čecha pak připadá výrazně méně – 320 kg. V recyklaci však Česká republika stále zaostává.
Energetika 27-02-2013

Odpad nemá končit na skládkách, nabízí se spalování, nebo víc recyklace

Ministr životního prostředí Tomáš Chalupa se nedávno rozhodl zastavit přípravu nového zákona o odpadech. Za to se na jeho adresu ozývá kritika. Podle EU se mají státy zaměřit především na předcházení vzniku odpadů a recyklaci. Teplárenské sdružení tvrdí, že se nelze obejít ani bez spalování. Ekologické organizace to ale kritizují.
Aktuálně v EU 07-05-2008

Itálie opět v centru pozornosti Komise

Před časem Evropská komise projevila znepokojení nad okolnostmi státní půjčky, kterou získala potápějící se společnost Alitalia. Itálie je po krátké době opět v centru pozornosti. Tentokrát kvůli krizi s nakládáním s odpady.
Aktuálně v EU 12-02-2007

Evropský parlament bude dnes rozhodovat o odpadcích

Poslanci budou dnes na svém plenárním zasedání hlasovat o dvou zprávách. Evropská směrnice o odpadu má stanovit závazné cíle pro prevenci vzniku odpadů a dokument nazvaný „Tématická strategie pro recyklaci a prevenci vzniku odpadů“ se zaměřuje na dlouhodobou strategii pro odpady.