Tag: odpad Archives

  • EU: Přísnější pravidla pro důlní odpad

    Články | Aktuálně v EU 15-10-2004

    Na včerejším zasedání ministrů životního prostředí Evropské unie v Lucemburku byla dohodnuta nová přísnější pravidla pro nakládání s důlním odpadem. Hlavním cílem je zabránit ekologickým katastrofám a snížit tak riziko znečištění životního prostředí.