Tag: odpad

Měla by ČR zavést povinné zálohy na PET lahve? Přírodě by ulevily, mohly by však vést ke zdražování

Česko má jednu z nejhustších sběrných sítí v Evropě, a dosahuje proto uspokojivých výsledků ve sběru různých druhů materiálů. Pro dosažení vysokých evropských recyklačních cílů to však nemusí stačit.
Politika 15-12-2020

Infografika: Jak na klimatické výzvy? Klíčem je změna chování lidí, ve V4 to zatím drhne

Občané zemí V4 si rizika spojená s klimatickou změnou uvědomují, řada z nich podporuje cíl dosažení klimatické neutrality. Na druhou stranu, někteří z nich nejsou připraveni změnit své spotřebitelské chování a zmírnit tak negativní dopady na životní prostředí a klima.

Polemika: Koronakrize a odpadové hospodářství

Pandemie COVID-19 dolehla v mnoha směrech i na sektor odpadového hospodářství. To je mj. důležitým článkem k udržení chodu státu zejména z pohledu udržení hygieny a ochrany  obyvatelstva. Řetězec pandemie bude mít pochopitelně dopady i na zpracovatele druhotných surovin.

Stát si posvítí na nelegální dovoz výrobků

Státy Evropské unie trápí narůstající nelegální dovozy produktů ze zemí mimo EU, především z Číny. Na první pohled se to může zdát velmi výhodné, protože cena je často hodně zajímavá. Nicméně se zde naskýtá spousta „ale“…

Nový plán pro oběhové hospodářství chce množství komunálního odpadu snížit na polovinu

Serveru EURACTIV.com se podařilo získat návrh plánu, díky kterému se má EU stát přeborníkem v oběhovém hospodářství.
Aktuálně v EU 03-12-2015

Komise představila návod, jak lépe zacházet s odpady

Evropská komise přišla s dlouho očekávaným návrhem, jak co nejrychleji přejít k tzv. oběhovému hospodářství. Jedná se o návod, jak co nejlépe nakládat s odpady a obaly, aby se s nimi neplýtvalo a staly se surovinou využívanou v jiných odvětvích. Nová strategie si ale krátce po svém představení vysloužila kritiku. Podle se zbytečně drží při zemi a není tak ambiciózní, jak původně Evropská komise slibovala.
Klimatická změna 14-08-2012

Sbírání a likvidace elektrošrotu bude v EU přísnější

Včera (13. srpna) v EU vstoupila v platnost přísnější pravidla pro sběr a zpracování elektrického a elektronického odpadu. Unijní instituce si od nové směrnice, kterou musí členské státy implementovat do února 2014, slibuje především efektivnější využívání zdrojů a další přínosy pro životní prostředí.
Klimatická změna 28-05-2012

Efektivní využívání zdrojů podle EP pomůže ekonomickému růstu

Europoslanci na konci minulého týdne schválili cestovní mapu k efektivnějšímu využívání zdrojů. Ta by podle nich mohla nastartovat ekonomický růst v Evropě a pomoci na cestě k udržitelnému rozvoji. Podle odborných studií by se měla Evropa zaměřit především na otázku produkce a zpracování odpadů.
Potraviny 19-01-2012

EP: Evropa by měla omezit plýtvání potravin

Podle statistiky Evropské komise přijde v zemích EU nazmar až 89 milionů tun nezávadných a stále jedlých potravin ročně. Pokud s tím Evropané nezačnou něco dělat, hrozí jim, že do roku 2020 toto číslo stoupne o 40 %. Europoslanci proto vyzývají k tomu, aby se občané nad svým chováním zamysleli a do roku 2025 snížili plýtvání o polovinu.
Potraviny 13-01-2012

Syrovátka by mohla způsobit revoluci v balení potravin

Podle mezinárodního týmu vědců nemusí budoucnost ekologického balení potravin spočívat ve fóliích, které jsou vyrobeny ze složitých petrochemických polymerů, ale v přírodním odpadovém materiálu, jež vzniká při výrobě mléčných produktů – syrovátce.
Klimatická změna 05-10-2011

EU zvažuje co s elektroodpadem

Před Evropským parlamentem a sedmadvaceti členskými státy stojí ještě dlouhá vyjednávání o revizi směrnice o elektroodpadu. Europoslanci totiž trvají na ambiciózních cílech pro recyklaci elektrického a elektronického odpadu, zatímco členské země se drží spíše při zemi.
Evropské fondy 17-08-2011

Ekologové kritizují MŽP za nedostatečné využívání dotací EU na recyklaci odpadů

Podle ekologické organizace Hnutí Duha Ministerstvo životního prostředí (MŽP) dostatečným způsobem nevyužívá evropských dotací na zlepšování odpadového hospodářství v České republice. Na rozdíl od Německa, které recykluje 50 % svého komunálního odpadu, Česku se tak daří pouze z 20 %.
Energetika 20-07-2011

Státy EU se dohodly, jak řešit ukládání jaderného odpadu

Ministři členských zemí Evropské unie včera schválili návrh Komise, který vládám ukládá připravit do roku 2015 národní plány pro nakládání s jaderným odpadem. Státy v plánech budou muset uvést, jak hodlají řešit konečné ukládání vyhořelého paliva. Zeleným aktivistům se ale nelíbí, že nové požadavky členským státům nezabrání ve vývozu nebezpečného odpadu do Ruska.
Digitální agenda 04-02-2011

EU má zrecyklovat 85 % elektrošrotu

Evropský parlament chce usilovat o větší efektivitu nakládání s elektroodpadem v Evropské unii. Včera (3. února) za tímto účelem zpřísnil pravidla pro sběr a recyklaci elektrického a elektronického odpadu, jehož objem v členských zemích nebezpečně roste.
Klimatická změna 21-01-2011

Odpady a recyklace: EU může dělat víc

Navzdory markantnímu zlepšení v řadě členských zemí nejnovější statistiky ukazují, že objem odpadu v EU stále roste a Evropa bude muset přidat, aby se stala skutečnou "recyklující společností", říká Evropská komise.
Energetika 29-10-2010

Ukládejte radioaktivní odpad do hlubin země, říká Komise

Evropská komise připravuje nový návrh směrnice pro nakládání s radioaktivním odpadem. Po členských státech EU bude požadovat vypracování národních strategií pro uskladnění vyhořelého paliva. Důraz přitom klade na hlubinné ukládání radioaktivního materiálu.
Energetika 01-06-2010

Foratom: Nukleární odpad se stává celoevropským tématem

Minulý týden se v Bratislavě setkali zástupci velkých evropských společností, které provozují jaderná zařízení, zástupci veřejné správy, univerzit a unijních institucí. Diskutovali o jaderném odpadu a o nedostatku odborníků na jadernou energetiku, informoval EurActiv.sk.
26-03-2010

Ministerstvo ŽP vyhlásilo novou výzvu v OP ŽP

Ministerstvo životního prostředí otevřelo novou výzvu v Operačním programu Životní prostředí (OP ŽP).
Klimatická změna 10-03-2009

Průzkum: Dánové produkují nejvíce městského odpadu

Podle nového průzkumu občané EU vyprodukovali v roce 2007 průměrně 522kg městského odpadu na hlavu. Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) předpovídá, že se toto množství do roku 2020 zvýší na 680kg a to za předpokladu, že současná míra spotřeby přetrvá.
Digitální agenda 05-12-2008

Recyklace elektroniky: Komise navrhuje změny

Výrobci elektroniky se obávají, že v důsledku změn ve stávajících směrnicích o recyklaci elektrického a elektronického odpadu tak, jak je navrhuje Evropská komise, budou muset platit za sběr starých elektronických zařízení, kterých se chtějí domácnosti zbavit.
Aktuálně v EU 07-05-2008

Itálie opět v centru pozornosti Komise

Před časem Evropská komise projevila znepokojení nad okolnostmi státní půjčky, kterou získala potápějící se společnost Alitalia. Itálie je po krátké době opět v centru pozornosti. Tentokrát kvůli krizi s nakládáním s odpady.
Aktuálně v EU 10-04-2008

Výbory EP se zabývaly ochranou životního prostředí

O této problematice jednal Výbor pro životní prostředí, který se zabýval nakládáním s odpady, ale také Výbor pro právní záležitosti, který posuzoval možnost kriminalizace činů s vážným dopadem na životní prostředí.
Aktuálně v EU 07-02-2008

EEA: nižší spotřebou k omezení emisí CO2 z odpadů

Přestože by emise skleníkových plynů z komunálního odpadu měly do roku 2020 díky většímu recyklování poklesnout, nemůže se Evropa plně spoléhat na to, že nové postupy hospodaření s odpadem vyřeší problém neudržitelných spotřebních a výrobních vzorců, upozorňuje Evropská agentura pro životní prostředí (EEA).
Digitální agenda 12-07-2007

Ode dneška platí v ČR evropské nařízení o převozu odpadů

Dnešním dnem vstupuje v České republice v platnost nařízení Rady o přepravě odpadů. Firmy, které převážejí recyklovaný odpad budou podle něj muset uzavřít dohodu o následném využití. To má zajistit lepší kontrolu odpadu a zamezit například černým skládkám.