Tag: ochrana

Digitální agenda 02-02-2010

Praxe ochrany duševního vlastnictví v EU

Příspěvek zazněl na konferenci „Práva k duševnímu vlastnictví: klíč k inovacím a rozvoji malých a středních podniků“, která se uskutečnila 14. ledna 2009 v Praze.
Digitální agenda 02-02-2010

Připravovaný patent Společenství a jeho vliv na podnikatelskou sféru

Příspěvek zazněl na konferenci „Práva k duševnímu vlastnictví: klíč k inovacím a rozvoji malých a středních podniků“, která se uskutečnila 14. ledna 2009 v Praze.
Eurozóna 12-03-2007

Cukrem a bičem proti evropským kartelům

Unie myslí na spotřebitele a hledá způsob, jak kultivovat užitečné „udavačství“.
Aktuálně v EU 19-12-2005

Ochrana spotřebitele v podmínkách Evropské unie

Každý občan je zároveň spotřebitelem a Evropská unie věnuje velkou pozornost ochraně zdraví, bezpečí a dobré ekonomické situace spotřebitelů. Podporuje jejich práva na informace a vzdělání a pomáhá jim bránit jejich zájmy.