Tag: obslužnost

14-02-2011

Aktuální výzva ROP Severozápad

Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad vyhlásila výzvu v oblasti 3.2 Rozvoj dopravní obslužnosti regionu, Prioritní osy 3 Dostupnost a dopravní obslužnost.
16-11-2009

RR Severozápad vyhlásila výzvu pro oblast dopravy

Regionální rada regionu NUTS II Severozápad otevřela novou výzvu pro předkládání projektů oblasti dopravní obslužnosti v rámci Regionálního operačního programu Severozápad (ROP Severozápad).
14-11-2008

RR Severozápad vyhlásila čtvrtou výzvu

Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad otevřela čtvrtou výzvu pro předkládání projektových žádostí v oblastech zaměřujících se na regeneraci a rozvoj měst a dopravní obslužnost.