Tag: obce

Evropské fondy 18-10-2016

MMR: Na rozvoj regionů půjde půl miliardy korun

Obnova a rozvoj venkovských oblastí je jednou z priorit Ministerstva pro místní rozvoj. Od dnešního dne lze žádat dotaci na opravu místních komunikací, kapliček, ale třeba i na projekty komunitního života v obci či projekty spolupráce obcí. Stranou nezůstanou ani vítězové soutěže Vesnice...
Evropské fondy 10-04-2013

Obce mají obavy, že dotace EU skončí v megalomanských projektech

Téměř 600 českých obcí a měst se obává, že v příštím programovém období 2014-2020 budou prostředky z evropských fondů rozdělovány nespravedlivě a budou končit v samoúčelných projektech, které nemají žádnou přidanou hodnotu. Dnes (10. dubna) proto po celé republice vyvěšují modré protestní tabule s přeškrtnutými hráběmi.
Průmysl a inovace 05-04-2013

Měly by být školy řízeny kraji a obcemi, nebo ministerstvem školství?

V roce 2002 došlo k výraznému přesunu pravomoci řízení škol z ministerstva školství (MŠMT) na obecní a krajské úřady. Přestože bylo hlavním cílem těchto změn přiblížit školy k jejich zřizovatelům, snáší se na tento postup spíše kritika. Podle odborníků, které EurActiv oslovil, chybí především obcím specialisté, kteří by se školstvím zabývali, a změna také komplikuje financování škol, a to jak z krajských, tak i evropských peněz.
Evropské fondy 02-04-2013

Dan Jiránek: Fondy jsou pro města a obce velkou příležitostí

„Fondy EU znamenají pro česká města a obce především velkou příležitost, která může být využita dobře a smysluplně, ale také špatně a neefektivně. Záleží na každém konkrétním městě či obci, jak s nimi naloží,“ říká v rozhovoru pro EurActiv Dan Jiránek, primátor města Kladna a předseda Svazu měst a obcí ČR (SMO ČR).
Evropské fondy 31-01-2013

Vláda podpořila města a obce v posilování jejich pozice v evropských fondech

Zástupci Svazu měst a obcí (SMO ČR) se včera (30. ledna) shodli s premiérem Petrem Nečasem a jeho ministry, že je nutné v příštím programovacím období 2014+ více zdůrazňovat roli měst a obcí. Města a obce jsou považována za centra dlouhodobého růstu, a přispívají tak ke konkurenceschopnosti nejen země, ale i celé Evropy.
Evropské fondy 04-07-2011

EP: Města by si měla o fondech EU rozhodovat sama

Podle zprávy schválené Evropským parlamentem by v příštím programovacím období (2014-2020) měli o alokaci finančních prostředků z fondů EU rozhodovat přímo starostové a zastupitelé. Města a obce nejlépe vědí, jaké oblasti si žádají největší investice, říkají europoslanci.

Josef Bezdíček: Venkov není jen o zemědělství

„Svaz stejně jako Česká republika, mimochodem snad jediná země z nových členských států EU, podporuje, aby část rozpočtu na společnou zemědělskou politiku byla převedena na politiku soudržnosti,“ říká v rozhovoru pro EurActiv Josef Bezdíček, místopředseda Svazu měst a obcí ČR (SMO ČR), předseda Komory obcí Svazu a starosta Čermné nad Orlicí.

Obce požadují zohlednění potřeb venkova v programech pro čerpání fondů EU

Svaz měst a obcí koncem minulého týdne vyzval k vytvoření dlouhodobé strategie rozvoje českého venkova. Stát podle něj nemá v současné době jasno, jak by měl český venkov vypadat, jakou by měl mít funkci a jak jeho rozvoj podporovat. Obce zároveň požadují, aby se jejich potřeby zohlednily v programech pro čerpání dotací z evropské regionální a zemědělské politiky.
Evropské fondy 31-03-2011

Česká města se bojí, že priority kohezní politiky nebudou odpovídat jejich potřebám

Každé město je svým způsobem jedinečné a samo nejlépe ví, jaké jsou jeho potřeby. Svaz měst a obcí České republiky se proto obává, aby priority kohezní politiky, které bude domlouvat Česko s Bruselem, těmto potřebám odpovídaly.
Evropské fondy 16-11-2006

Představitelé krajů, obcí, MSP a Hospodářské komory ČR uvítali návrh MMR na zlepšení čerpání prostředků z fondů EU

Asociace krajů, Svaz měst a obcí, Unie malých a středních podniků (MSP) a Hospodářská komora ČR vydali včera společné tiskové prohlášení, ve kterém kladně hodnotí záměry Ministerstva pro místní rozvoj (MMR) na zlepšení řízení a administrace finančních prostředků ze strukturálních fondů.
Evropské fondy 16-02-2005

Fond Philip Morris ČR vyhlásil program pro aktivní život obce

Dobročinný fond Philip Morris ČR vyzval k předkládání projektů v rámci programu 3x 333 tisíc pro aktivní život.