Tag: občanství

Budoucnost EU 20-02-2009

Evropská identita

Autorem příspěvku je rakouský politolog a historik Anton Pelinka, který v současné době přednáší na Central European University v Budapešti. Podle Pelinky je evropská identita postavena na universalismu. Autor ve své analýze připomíná rozdílnou historickou zkušenost členských států západní a středovýchodní Evropy.
Budoucnost EU 20-02-2009

Česká zkušenost varuje

Pavel Kosatík, český novinář a životopisec ve svém zamyšlení nad evropskou identitou vítá rozmanitost evropských národů a dále upozorňuji na významné české zkušenosti, z nichž by se Evropa mohla poučit.
Budoucnost EU 20-02-2009

Co je úkolem Evropy?

Zygmunt Bauman, světoznámý polský sociolog ve své eseji připomíná výjimečnost evropské civilizace a zároveň problémy, které její import do jiných oblastí světa způsobil. Dále se zaměřuje na analýzu evropské identity. Podle Baumana souvisí nárůst zájmu o definici evropské identity s pokusy definovat novou roli Evropy v globální hře.

Občanství EU a role Evropského parlamentu

Tak jak se rozšiřuje záběr evropského sjednocovacího procesu, řeší se také jiné a nové otázky – jednou z nich je důvěra a od ní se odvíjející podpora občanů pro integrační projekt.
Aktuálně v EU 07-11-2006

V muzeu Quai Branly – africkém Disneylandu

Smrt dvou mladíků z předměstí a následné nepokoje otřásly 27. října 2005 francouzskou vírou ve vlastní model sociální integrace. Vyjadřuje nové muzeum domorodého umění v Quai Branly nový přístup Francie vůči její postkoloniální přítomnosti?
Aktuálně v EU 03-10-2005

Občanství EU a imigrace ve španělském kontextu

Článek se zabývá španělským postojem ke konceptu evropského občanství v kontextu imigrace.
Aktuálně v EU 29-08-2005

Co znamená dánská výjimka z evropského občanství

Dánské království se evropské spolupráce neúčastní v plném rozsahu. Po negativním výsledku referenda o Maastrichtské smlouvě v červnu 1992 si vyjednalo čtyři výjimky (opt-outs): ze společné měny euro, spolupráce v oblasti justice a vnitřních věcí, obranných aspektů Společné zahraniční a bezpečnostní politiky a evropského občanství.
Aktuálně v EU 02-08-2005

Jestliže doma používáme termín zahraničí, nemyslíme tím již Evropu

Autor se pokouší najít odpověď na otázku, zda vůbec existuje evropská identita.
Aktuálně v EU 01-08-2005

Evropské občanství jako faktor tvorby společné evropské obrany

Evropské občanství jako soubor několika společných práv občanů členských států pochopitelně nemá přímý vliv na obranyschopnost Evropské unie. Z pohledu konstruktivistické teorie se ale občanství může stát cenným příspěvkem na cestě k jednotné evropské obraně.
Aktuálně v EU 29-07-2005

Evropská identita jako předstupeň občanství EU

Existence evropského občanství vyžaduje mezi jinými tyto předpoklady: existenci evropské identity, hrdost plynoucí ze skutečnosti sdílení evropského občanství (s dalšími lidmi) a ochota přistoupit a podřídit se i vybraným povinnostem plynoucím z evropského občanství.

Rovnost evropských občanů v praxi – Romové a kočovníci

Institut evropského občanství je zcela mimořádným jevem. Tento, i v rámci evropského práva zvláštní, „institut sui generis“ evokuje myšlenku jednoty a rovnosti evropských občanů a představu existence (rovněž mimořádných) výhod pro toho, komu členství v komunitě evropských občanů náleží.

Evropský občan a veřejná správa

Když byla z popudu Evropské rady, která se sešla v roce 1974 v Paříži, vytvořena pracovní skupina pro otázky evropského občanství, šlo tehdy shodou okolností o reakci na výhrady uplatňované Velkou Británií a Dánskem po jejich vstupu do Společenství. Tyto spíše právně-technické než čistě politické výhrady směřovaly především k otázkám státní příslušnosti než k občanství, nicméně vyvolaly vedlejší efekt, který přišel některým dalším členským státům docela vhod. Byla tak dokořán otevřena Pandořina skříňka a začal se odvíjet proces, v němž zazněly hlasy o potřebě dotknout se zcela fundamentálních a v tomto smyslu i věčných problémů evropské politické integrace.