Tag: NUTS II

Evropské finance 17-06-2021

Regionální politika EU na mapě. Co jsou to NUTS regiony?

EU a její statistický úřad Eurostat chtějí mít perfektní přehled o tom, v jakém stavu jsou i ty nejzapadlejší obce a regiony ve členských zemích. Využívají proto speciální klasifikaci, která slouží i k rozhodování o tom, kam poslat finanční prostředky.
Evropské fondy 10-03-2004

Kraje již mají své plány na čerpání Strukturálních fondů

Mezinárodní konsorcium vedené firmou Ecorys ve spolupráci s jednotlivými kraji sestavilo pro všech 8 českých regionů soudržnosti NUTS II Regionální akční plány.
Evropské fondy 14-01-2002

České regiony – kandidáti na vstup do „Evropské unie regionů“

V atmosféře očekávání dalšího rozšíření Evropské unie se neustále nabízí otázka, zda jsou (budou) kandidátské země dostatečně připraveny. “Dostatečně připraveny” neznamená pouze na národní úrovni, ale také na úrovni regionální. Kandidátské země, jejichž regiony přípravu nezvládnou, nebudou schopny plně využít možností, které se právoplatným členům naskýtají – především pomoci ze strukturálních fondů. Úspěšným žadatelem o strukturální pomoc se totiž stane jen ten, kdo bude mít fungující programové a institucionální zabezpečení, včetně lidských kapacit.