Tag: NSRR

Evropské fondy 26-10-2007

Blíží se schválení regionálních operačních programů

Evropská komise zaslala včera vyjednávacímu týmu ČR dopis, ve kterém oznamuje přijetí regionálních operačních programů (ROP) do vnitřního připomínkového řízení. Zároveň Komise uvedla, že neočekává žádné komplikace. Všech sedm programů by tak mohlo být schváleno během pěti až sedmi týdnů.

Kritika zpoždění v čerpání peněz z fondů EU sílí

Po Unii malých a středních podniků také Hospodářská komora ČR kritizuje vládu za průtahy při schvalování operační programů, v důsledku čehož dochází ke zpoždění čerpání peněz ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti.
Evropské fondy 21-09-2007

Řídící orgány mohou vyhlašovat první výzvy

Podle informací Ministerstva pro místní rozvoj (MMR) mohou všechny řídící orgány vyhlašovat první výzvy pro předkládání žádostí o podporu z evropských fondů, i když operační programy nebyly dosud schváleny Evropskou komisí. Vláda také odsouhlasila vytvoření jednotného systému informování o možnostech čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti.
Evropské fondy 20-09-2007

ČR jednala s Komisí o regionálních operačních programech

Včera v Praze proběhlo jednání zástupců regionálních rad regionů soudržnosti České republiky a Evropské komise o sedmi regionálních operačních programech (ROP). Přítomni byli také členové vyjednávacího týmu Milan Půček a Milena Vicenová.
Evropské fondy 18-09-2007

Moravskoslezský kraj vyhlásil první výzvy

Regionální rada regionu NUTS II Moravskoslezsko vyhlásila na začátku září dvě výzvy pro předkládání projektových žádostí v rámci Regionálního operačního programu Moravskoslezsko (ROP Moravskoslezsko) týkající se dopravní infrastruktury a implementace operačního programu.
Evropské fondy 16-08-2007

MMR zveřejnilo údaje o stavu čerpání z evropských fondů

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) informovalo o stavu čerpání finančních prostředků z fondů Evropské unie k 30. červnu 2007. Česká republika do daného data vyčerpala 20,5 miliardy korun.
Evropské fondy 13-08-2007

MMR navrhlo jednotnou žádost pro čerpání peněz z fondů EU

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) minulý týden představilo návrh unifikované žádosti o dotace z evropských fondů. Podle ministerstva by se tak značně zjednodušilo čerpání finančních prostředků z EU.

Kopicová, Vicenová: „Navržená architektura operačních programů není šťastná, ale dokázali jsme nalézt argumenty, díky kterým bylo toto řešení přijatelné“

EurActiv.cz hovořil po slavnostním podpisu Národního strategického referenčního rámce (NSRR) s generálními sekretáři Miroslavou Kopicovou a Milenou Vicenovou o průběhu jednání o NSRR a operačních programech.
Evropské fondy 30-07-2007

Evropská komise schválila NSRR České republiky

V pátek 27.7.2007 bylo v Bruselu slavnostně podepsáno rozhodnutí o Národním strategickém referenčním rámci (NSRR). Česká republika tak učinila významný krok směrem k čerpání finančních prostředků z evropských fondů v současném programovacím období 2007–2013.
Evropské fondy 10-07-2007

Ministerstvo dopravy zahájilo Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy ČR (MD) včera vyhlásilo první výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Operačního programu Doprava.

NSRR by měl být EK schválen v červnu

Jednání o Národním strategickém referenčním rámci (NSRR) by měla být ukončena během následujícího měsíce. Vyplynulo to z pátečního setkání českého vyjednávacího týmu se zástupci Evropské komise v Praze.
Evropské fondy 17-05-2007

MMR: jednání o NSRR budou ukončena do konce května

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) včera informovalo, že závěrečné jednání České republiky se zástupci Evropské komise o Národním strategickém referenčním rámci (NSRR) proběhne 25. května v Praze.
Evropské fondy 18-04-2007

ČTK: Evropská komise rozhodne o NSRR do června

Podle informací České tiskové kanceláře (ČTK) by měla Evropská komise rozhodnout o Národním strategickém referenčním rámci (NSRR), který je nezbytný pro čerpání peněz z evropských fondů, do června.
Evropské fondy 17-04-2007

Dnes bude Evropské komisi představen vyjednávací tým ČR o NSRR

Zástupcům Evropské komise se dnes oficiálně představí vyjednávací tým České republiky. Předmětem jednání bude Národní strategický referenční rámec (NSRR), který ČR odevzdala jako jedna z posledních zemí, a operační programy.
Evropské fondy 29-03-2007

Komise by měla věnovat pozornost sociálnímu vyloučení v systému SF, tvrdí EAPN

Evropská síť proti chudobě (EAPN) žádá Evropskou komisi, aby v systému čerpání strukturálních fondů v jednotlivých členských zemí EU na léta 2007–2013 nebyla opominuta problematika sociálního vyloučení a chudoby.
Evropské fondy 20-03-2007

Čunek jmenoval členy týmu pro vyjednávání s EK o NSRR

Tým, který byl sestaven ministrem pro místní rozvoj Jiřím Čunkem, aby jednal s Evropskou komisí o finální podobě Národního strategického referenčního rámce (NSRR) a jednotlivých operačních programů, byl včera schválen vládou ČR.
Evropské fondy 08-03-2007

MMR schválilo balíček opatření pro čerpání peněz z evropských fondů

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) přijalo tento týden balíček opatření, na jehož základě by mělo dojít k brzkému spuštění všech operačních programů v České republice.
Evropské fondy 13-11-2006

Hübner vyzvala k předložení plánů na čerpání peněz z fondů EU

Evropská komisařka pro regionální politiku Danuta Hübner pobídla členské země EU, aby zaslaly své národní strategické referenční rámce Evropské komisi k posouzení. Jako první tak učinily Rakousko a Lotyšsko.
Evropské fondy 25-09-2006

EK zveřejnila poziční dokument k českému návrhu NSRR na léta 2007 – 2013

Evropská komise minulý týden České republice předala zprávu, ve které hodnotí návrh Národního strategického referenčního rámce ČR (NSRR) na období 2007 – 2013.
Evropské fondy 19-07-2006

Martínek hovořil s Hübner o využívání strukturálních fondů v letech 2007 – 2013

Ministr pro místní rozvoj Radko Martínek včera v Bruselu hovořil s komisařkou pro regionální politiku Danutou Hübner o vlivu současné politické situace v České republice na přípravu čerpání finanční pomoci ze strukturálních fondů v nadcházejícím programovacím období 2007 – 2013.
Evropské fondy 08-06-2006

Vláda schválila návrh NSRR

Vláda ČR se včera zabývala návrhem Národního strategického referenčního rámce (NSRR), který vypracovalo Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR). NSRR byl vládou přijat. Nyní ho musí ještě schválit Evropská komise.