Tag: NNO

Aktuálně v EU 30-04-2007

NNO kritizují Komisi za její činnost v oblasti životního prostředí

Skupina deseti hlavních nevládních neziskových organizací (NNO), známá pod názvem „Zelení 10“, zveřejnila hodnocení dosavadní činnosti Barrosovy Komise v oblasti životního prostředí. Zpráva pro Evropskou komisi nevyznívá příliš příznivě. Komise dosáhla celkového ohodnocení 4,3 bodu z celkových deseti.
Evropské fondy 19-04-2007

Globální granty zlepšily poskytování sociálních služeb NNO

Včera byla zveřejněna první průběžná zpráva hodnocení globálních grantů, kterou pro Nadaci rozvoje občanské společnosti (NROS) zpracovala poradenská společnost Cheval. Zpráva analyzuje dopady globálních grantů na kapacity příjemců podpory z Evropského sociálního fondu.
Sociální politika 10-04-2007

ICN pořádá hearing o sociálních službách

Informační centrum neziskových organizací (ICN) organizuje odborný hearing, který se zaměřuje na „roli managementu při zavádění standardů kvality sociálních služeb v neziskových organizacích“.
Sociální politika 05-04-2007

NNO kritizují premiéra za jeho projev při zahájení Evropského roku rovných příležitostí

Představitelé 27 neziskových organizací (NNO) kritizovali výroky premiéra Mirka Topolánka na slavnostním zahájení Evropského roku rovných příležitostí v České republice, které proběhlo v pondělí 2. dubna 2007 v divadle Archa.
Evropské fondy 19-01-2007

NROS vyhlásila 1. výzvu Blokového grantu pro NNO

Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) vyhlásila včera první výzvu Blokového grantu pro nevládní neziskové organizace (NNO). Celkem bude mezi neziskovky rozděleno 3,1 milionů eur.
Sociální politika 20-12-2006

NNO podrobí nadcházející předsednictví EU zkoušce

Evropské nevládní neziskové organizace (NNO) zabývající se sociálními otázkami vytvořily seznam devíti bodů, na jejichž základě budou hodnotit německé předsednictví EU.
Evropské fondy 12-05-2006

Neziskové organizace Jihomoravského kraje požadují zjednodušení čerpání dotací z EU

Představitelé neziskových organizací Jihomoravského kraje včera předložili Bohuslavu Sobotkovi vlastní návrh na zlepšení čerpání finančních prostředků z evropských fondů.
Aktuálně v EU 04-04-2006

Evropská unie obviněna z „nafukování“ částek poskytované rozvojové pomoci

Evropská unie čelí kritice nevládních organizací za umělé navyšování čísel rozvojové pomoci poskytované členy Unie rozvojovým zemím. Důvěra v EU jakožto zodpovědného poskytovatele rozvojové pomoci je nyní vážně ohrožena.
Aktuálně v EU 17-10-2005

Z místní úrovně do Bruselu – Jak nevládní organizace přibližují EU občanům

Francouzské a holandské „ne“ ústavní smlouvě demonstrovalo spíše propast mezi občany a politiky, především co se týká evropských témat, než rebelii proti národní politice nebo hlubokou sociální úzkost. Příští měsíce budou klíčové pro otázku, jak přiblížit Evropskou unii jejím občanům. V centru těchto diskusí budou jistě nevládní organizace. Jejich výraznější zapojení do evropského projektu v posledních desetiletích přineslo významná očekávání od jejich schopnosti „překonat propast mezi EU a jejími občany“. Tato očekávání jistě nebyla splněna zcela.
Aktuálně v EU 06-05-2005

Česká občanská společnost 2004: po 15 letech rozvoje

Česká občanská společnost je po 15 letech rozvoje aktivní, ambiciózní a různorodá, ale stále čelí problémům. Může se pochlubit mnoha silnými stránkami – silnou základnou občanů, úspěšným působením neziskových organizací v oblasti ochrany přírody, celkově pozitivním vztahem s veřejnou správou a každodenní praxí mnoha neziskových organizací. Jako klíčové problémy analýza identifikovala témata veřejné vykazatelnosti a interního řízení organizací. Přináší mnoho nových poznatků, které mohou zpochybnit tradiční názory na občanskou společnost v ČR.
Evropské fondy 25-02-2005

Zelení vyzvali nevládní organizace ke sdělení jejich zkušeností se strukturálními fondy

Nevládní neziskové organizace (NNO), které využívají finanční prostředky ze strukturálních fondů, byly vyzvány poslanci Evropského parlamentu za stranu Zelených, aby sdělily své zkušenosti s využíváním fondů EU při realizaci projektů.
Evropské fondy 10-01-2005

První výzva k podávání žádostí v rámci Globálních grantů

Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) zveřejnila v pátek první výzvu k podávání žádostí v rámci dvou tzv. Globálních grantů, které jsou financovány z Evropského sociálního fondu (ESF). Výzva je určena pouze pro nestátní neziskové organizace (NNO).
Aktuálně v EU 30-11-1999

Bruselští lobisté mají podléhat větší kontrole

Komisař zodpovědný za potírání podvodů Siim Kallas oznámil velké plány na zprůhlednění aktivit tisíců lobistů, kteří ovlivňují evropské dění v Bruselu.