Tag: NKÚ

Evropské fondy 16-07-2013

NKÚ kontroloval OP VaVpI, zjištěné nedostatky ale čerpání neohrozí

Nejvyšší kontrolní úřad podrobil kontrole Operační program Výzkum a vývoj pro inovace, když se zaměřil na poskytování a čerpání unijních prostředků na evropská centra excellence a výzkumná a vývojová centra v některých českých regionech. Zjištěné nedostatky, mezi něž patří například nedostatečná nestrannost při hodnocení projektů či chyby při archivaci projektové dokumentace, ale nejsou podle NKÚ natolik závažná, aby ohrozila čerpání programu.
Evropské fondy 28-05-2013

Kontrola NKÚ: MPSV i Úřad práce chtějí do budoucna chybovost v projektech snížit

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV), tedy řídící orgán OP Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ), a Úřad práce ČR, u nichž Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) odhalil pochybení v několika konkrétních projektech, chtějí provést analýzy a do budoucna podobné chyby co nejvíce eliminovat.
Evropské fondy 18-03-2013

OPTP prý nestihne vyčerpat všechny prostředky, MMR nesouhlasí

Podle dnes (18. března) zveřejněné zprávy Nejvyššího kontrolního úřadu České republice hrozí, že nestihne včas vyčerpat zbývající více jak 4 miliardy korun, které má v rámci unijní kohezní politiky k dispozici v operačním programu Technická pomoc. Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) se ale tvrzení NKÚ brání, program prý funguje dobře a miliardová ztráta nehrozí.
Evropské fondy 06-08-2012

NKÚ: ROPy Jihozápad a Moravskoslezsko špatně proplácely peníze EU

Regionální operační programy Jihozápad a Moravskoslezsko vykázaly při kontrole Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) nedostatky v hospodaření. Neoprávněně prý proplatily až 190 milionů korun. Úřad celkově prověřil 28 projektů za 950,2 milionu korun.
Evropské fondy 27-07-2006

NKÚ: čerpání prostředků z OP RVMZ se obešlo bez vážnějších problémů

Vláda České republiky včera projednala zprávu Národního kontrolního úřadu (NKÚ), která analyzovala čerpání finančních prostředků v rámci Operačního programu Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství (OP RVMZ).
Zemědělství 30-11-1999

Zemědělci podváděli s penězi určenými na přípravu ke vstupu do EU

Nejvyšší kontrolní úřad potvrdil, že čeští zemědělci používali peníze určené k přípravě na členství v Evropské unie k jiným účelům a činnostem, které se vstupem nesouvisely.