Tag: ngo

Služební zákon plní Zemanův požadavek, bude ale stačit pro čerpání fondů EU?

Poslanci včera splnili podmínku prezidenta Zemana pro jmenování vlády, když schválili novelu služebního zákona. Kvalitní zákon ošetřující vztah úředníků a státu je ale zároveň podmínkou Evropské komise k tomu, aby v příštích letech Česku vyplácela peníze z evropských fondů. Podle neziskového sektoru toto včera schválená norma nezaručuje.
Evropské fondy 03-09-2013

Roman Haken: Ne o všem se musí rozhodovat na centrální úrovni

„Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD) považuji za jednu z nejlepších metod, kterou jsem měl možnost kdy vidět. Kromě toho, že přispívá ke zlepšení kvality života prostřednictvím menších projektů, učí lidi spolupracovat a vytvářet dlouhodobé vazby mezi místním obyvatelstvem,“ říká o novince kohezní politiky 2014+ Roman Haken z Evropského hospodářského a sociálního výboru (EHSV).
Obchod a export 08-10-2012

MVČR: Státní občanství má být udělováno jen plně integrovaným žadatelům

Vláda minulý týden schválila návrh zákona o státním občanství navržený Ministerstvem vnitra (MVČR), který upravuje podmínky pro zisk a ztrátu občanství. Podle rezortu je jedním z cílů této novely prokázat, že osoby žádající o udělení českého státního občanství jsou plně integrovány do české společnosti. MVČR tak reaguje na kritiku neziskových organizací, podle kterých jsou nové podmínky příliš přísné.

Byznys a NGOs: Česko musí zůstat součástí jádra EU

Den před summitem Evropské rady v Bruselu zveřejnili zástupci českých neziskových organizací a osobnosti byznysu společné prohlášení, v němž vyzvali vládu premiéra Nečase a parlament, aby udělali vše pro to, aby Česká republika neopustila jádro EU. Reagovali tak na politiku české vlády, veřejné mínění v ČR a aktuální hospodářskou situaci v Evropě.
Eurozóna 21-10-2011

Jak být dobrým fundraiserem? Mít přesvědčení a jasný cíl.

Peníze potřebuje každý. Na to ale aby neziskové organizace přesvědčily dárce o tom, že své finance vynakládá tím nejlepším možným způsobem, nestačí pouze dobré jméno, ale především vnitřní přesvědčení o správnosti celé věci. Shodli se na tom účastníci 2. slovensko-české konference o fundraisingu, která se konala minulý týden v Bratislavě. Článek vznikl ve spolupráci se slovenským EurActivem.
Energetika 27-09-2010

Kyjev opomíjí nevládní organizace, může přijít o miliony eur

Ukrajina v příštím roce neobdrží evropské dotace na podporu životního prostředí, dokud Kyjev neumožní účast nevládních organizací na přípravě národní environmentální strategie.
Biopaliva 09-03-2010

Nevládní organizace žalují Komisi kvůli biopalivům

Čtyři ekologické organizace zažalovaly Evropskou komisi za zadržování dokumentů o biopalivech. Mají z nich vyplývat další důkazy o škodlivém vlivu biopaliv na životní prostředí a na cenu potravin.

Neziskovky v postkomunistických zemích podporují spíše mladí lidé

Zástupci neziskového sektoru ze střední a východní Evropy v rámci Veletrhu neziskových organizací hovořili o situaci v sektoru a jeho roli ve společnosti.

Na Veletrhu neziskových organizací proběhne diskuse o neziskovém sektoru v postkomunistických zemích

Značná část doprovodného programu osmého ročníku Veletrhu neziskových organizací pořádaného nadací Forum 2000 se bude věnovat problematice budování občanského sektoru v postkomunistických zemích.
Rozšíření 28-03-2007

Jedním z témat Veletrhu neziskových organizací bude i mezikulturní dialog

Veletrh neziskových organizací, který pořádá nadace Fórum 2000, bude místem pro dialog mezi kulturami. O mezikulturalismu přijede do Prahy diskutovat britský odborník Phil Wood, který vedl pilotní urbanistický projekt Evropské komise „Iniciativa pro tvůrčí město“.
Evropské fondy 13-03-2006

Evropské nevládní organizace se vyjádřily k návrhu systému strukturálních fondů na období 2007 – 2013

Představitelé největších evropských sociálních a ekologických neziskových organizací formulovali několik doporučení k připravovaným evropským nařízením týkajících se strukturálních fondů a Fondu soudržnosti a jejich fungování v letech 2007 – 2013.
Aktuálně v EU 17-10-2005

Z místní úrovně do Bruselu – Jak nevládní organizace přibližují EU občanům

Francouzské a holandské „ne“ ústavní smlouvě demonstrovalo spíše propast mezi občany a politiky, především co se týká evropských témat, než rebelii proti národní politice nebo hlubokou sociální úzkost. Příští měsíce budou klíčové pro otázku, jak přiblížit Evropskou unii jejím občanům. V centru těchto diskusí budou jistě nevládní organizace. Jejich výraznější zapojení do evropského projektu v posledních desetiletích přineslo významná očekávání od jejich schopnosti „překonat propast mezi EU a jejími občany“. Tato očekávání jistě nebyla splněna zcela.
Aktuálně v EU 30-11-1999

Bruselští lobisté mají podléhat větší kontrole

Komisař zodpovědný za potírání podvodů Siim Kallas oznámil velké plány na zprůhlednění aktivit tisíců lobistů, kteří ovlivňují evropské dění v Bruselu.