Tag: nfrastruktura,

19-04-2009

Nová výzva v rámci ROP Severozápad

Regionální rada regionu NUTS II Severozápad otevřela šestou výzvu pro oblast infrastruktury v rámci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad (ROP Severozápad).