Tag: na

Aktuálně v EU 18-11-2014

Think-tank Evropské hodnoty vybírá nejzajímavější evropské analýzy

Korupce na Západním Balkáně, bankovní unie jako lék pro nemocné banky, imigrace ve Velké Británii nebo sankce EU proti Rusku. To jsou témata, kterým se v minulém týdnu věnovaly přední evropské think-tanky a akademické instituce. Český think-tank Evropské hodnoty připravil pro čtenáře EurActivu anotace těch nejzajímavějších prací.
Digitální agenda 08-06-2011

Průlom při jednáních o právech spotřebitelů v EU

Zástupci Evropské komise, Parlamentu a členských států se předběžně dohodli na konečné podobě sporné směrnice o ochraně práv spotřebitelů. Pokud nenastanou žádné další komplikace, mohla by být legislativa, která upravuje práva spotřebitelů při nákupu po internetu nebo na dálku, schválena ještě v červnu.

EU nemůže najít společný hlas v environmentálních otázkách

Evropská unie se utápí ve sporech o to, kdo za ni bude mluvit na mezinárodních jednáních. Neshody mohou ohrozit jednání od lovu velryb až po znečištění rtutí, prohlašují zástupci EU.
Průmysl a inovace 24-08-2009

Komise vyzvala členské státy k aplikaci technologie eCall

Komise minulý pátek vyzvala členské státy, aby urychlily zavádění technologie eCall, která má zlepšit bezpečnost na evropských silnicích. V případě nehody totiž eCall vytočí sám linku 112 a pošle údaje o nehodě nejbližší záchranné službě.
Doprava 13-08-2009

Na evropských silnicích zemře každoročně 40 tisíc lidí

EU se dlouhodobě snaží snížit úmrtnost na evropských silnicích. I přes nově zavedenou legislativu a osvětové kampaně za bezpečnější silnice se pohybuje počet obětí dopravních nehod na evropských silnicích každoročně kolem 40 000.

Zaměstnanci s krátkodobým pracovním poměrem budou mít více práv

Evropský parlament včera podpořil směrnici o zaměstnancích na krátkodobý pracovní poměr. Lidé, které firmy krátkodobě zaměstnávají prostřednictvím agentur tak získají stejná práva jako zaměstnanci na trvalý pracovní poměr již od prvního dne nástupu do zaměstnání.

V ČR bude za vizuální styl předsednictví odpovídat soukromá agentura

Úřad vlády vyhlásil výsledky výběrového řízení pro aplikaci jednotného vizuálního stylu pro české předsednictví v Radě EU.
Evropské fondy 12-09-2008

Posuzování vlivu na životní prostředí by již mělo být v souladu s evropskou směrnicí

Vláda na svém středečním zasedání schválila novelu zákona o posuzování vlivu na životní prostředí. Kvůli původní úpravě zákona Česká republika čelila řízení ze strany Evropské komise, podle níž ČR nedostatečně převedla příslušnou směrnici do českého právního řádu.

Polský prezident Kaczynski: Postoj EU vůči Rusku je nejednotný

Příměří mezi Gruzií a Ruskem bylo uzavřeno v pátek 15. srpna. Nicméně ruské jednotky stále zůstávají na gruzínském území. Členské země EU sice odsuzují nepřiměřenou vojenskou akci Ruska, ale důraz, s jakým o tom hovoří, se liší.
Sociální politika 25-10-2007

Komise zintenzívnila boj proti melouchům

V novém Sdělení o nehlášené práce Evropská komise doporučuje, aby členské státy se učily od sebe navzájem a spolupracovaly v boji proti práci na černo, která je motorem „neformální ekonomiky“.
Průmysl a inovace 19-09-2007

OECD: Evropské školy jsou efektivnější než školy ve Spojených státech

Podle zprávy Organizace pro spolupráci a rozvoj (OECD) patří americký vzdělávací systém s ohledem na výši finančních prostředků, které do něj plynou, mezi nejméně efektivní. Země jako Česká republika nebo Finsko jsou na tom mnohem lépe, přestože na vzdělávání utrácejí výrazně menší objem finančních prostředků.

Parlament vyzývá k ukončení pokusů na opicích

Poslanci Evropského parlamentu včera schválili deklaraci odsuzující vědecké experimenty na opicích. „Primáti jsou ve svých sociálních, emocionálních i mentálních funkcích tak blízcí lidem, že není myslitelné vystavovat je extrémnímu traumatu vědeckých pokusů,“ říká David Martin (PSE), jeden z poslanců podepsaných pod deklarací.
Digitální agenda 18-06-2007

Podle Evropského soudu může být bezpečnost pracovníků podmíněná

Opatření členských států pro zajištění bezpečnosti a zdraví na pracovišti mohou být omezená na to, co je „přiměřeným způsobem proveditelné“. Rozhodl o tom Evropský soudní dvůr (ESD) v rozsudku ze 14. června 2007.

EP chce zajistit dodržování rovnoprávnosti mezi muži a ženami

Poslanci Evropského parlamentu (EP) včera schválili podnět o dodržování principu rovných příležitostí pro muže a ženy. Parlament tak chce přispět k debatě o „Plánu na zrovnoprávnění žen a mužů 2006 – 2010“, který Evropská komise zveřejnila v březnu loňského roku.
Aktuálně v EU 23-02-2007

Sarkozy chce „ochranářskou EU“ jako protipól globalizace

V současné době nejnadějnější kandidát francouzské prezidentské kampaně, konzervativec Nicolas Sarkozy zopakoval svou kritiku „fiskálního“ a „sociálního“ dumpingu uvnitř EU a vyzval k zvýšení politického vlivu na Evropskou centrální banku.
Eurozóna 21-02-2007

ČR dosud nezavedla opatření na mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

Podle studie zpracované právními experty programu GARDE – Globální odpovědnost Česká republika dosud nepřijala žádné kroky ve prospěch řešení spotřebitelských sporů mimosoudní cestou.
Rozšíření 12-10-2006

Zveřejněna první zpráva o provádění rámcové dohody o práci na dálku

Komisař Vladimír Špidla včera obdržel první zprávu o provádění rámcové dohody o práci na dálku, kterou společně vypracovali zástupci zaměstnavatelů a zaměstnanců.
Digitální agenda 21-07-2006

Komise zakáže některé látky používané v barvách na vlasy

Evropská komise včera zveřejnila seznam 22 potenciálně nebezpečných látek, které se používají při výrobě barev na vlasy. Existuje totiž důvodné podezření, že látky mají při dlouhodobém používání vliv na vznik rakoviny močového měchýře.
Aktuálně v EU 22-05-2006

Jednání WTO: EU signalizuje snížení dovozních cel na zemědělské produkty

EU v pátek naznačila, že je ochotna ustoupit v otázce dovozních cel na zemědělské produkty a nabídla jejich větší snížení.
Aktuálně v EU 27-04-2006

Paříž předložila „plán na oživení“

Několik týdnů před červnovou Evropskou radou, která má ukončit období reflexe po neúspěšných referendech ve Francii a Nizozemí, předložila Paříž v úterý rakouskému předsednictví tzv. plán na oživení. Francouzská vláda navrhuje omezení práva veta členských zemí v některých oblastech soudní a policejní spolupráce a sociální politiky.
Aktuálně v EU 08-03-2006

Ministři obrany chtějí fond na zbrojní výzkum

Ministři obrany členských zemí EU se na včerejším neformálním summitu v Innsbrucku, který byl zároveň jednáním řídícího výboru Evropské obranné agentury (EDA), dohodli na vzniku fondu na zbrojní výzkum. Jednání o vyslání mise do Konga ale zatím skončilo neúspěchem.
Evropské fondy 03-03-2005

MZE schválilo Metodiku prokazování vlivu projektů na životní prostředí pro OP Zemědělství

Ministerstvo zemědělství (MZE) včera odsouhlasilo Metodický postup pro prokazování vlivu realizace projektů na životní prostředí v rámci Operačního programu Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství v období 2004 – 2006.
Aktuálně v EU 11-05-2004

Seznam kandidátů na předsedu EK má šest favoritů

Seznam šesti hlavních kandidátů, kteří by od letošního listopadu rádi vedli Evropskou komisi, zahrnuje irského předsedu Evropského parlamentu Pata Coxe, dánského premiéra Anderse Fogh Rasmussena, bývalého předsedu finské vlády Paavo Lipponena, britského komisaře pro vnější vztahy Chrise Pattena, belgického premiéra Guye Verhofstadta a portugalského komisaře pro otázky vnitra a spravedlnosti Antonia Vitorina.