Tag: MZe

Digitální agenda 04-10-2013

Jindřich Fialka: ČR má k tabákové směrnici jasně vymezený postoj

Změny na české politické scéně neměly na nesouhlasný postoj vlády k návrhu tabákové směrnice žádný vliv. „Vláda je povinna prosazovat stanoviska obou komor Parlamentu. A jak je známo, ta jsou vůči směrnici jednoznačně vymezena,“ říká v rozhovoru ředitel odboru potravinářské výroby a legislativy ministerstva zemědělství Jindřich Fialka, který se na jednáních o směrnici za Českou republiku podílel. Jak se ministerstvo dívá na jednotlivé aspekty směrnice? A co říká na obvinění, že podléhá tlaku tabákové lobby?

Mohou za nekvalitní potraviny výrobci nebo obchodníci?

Nová webová stránka informující o nekvalitních potravinách se setkala s mimořádným zájmem veřejnosti. Výrobci si však u potravinářské komory stěžují, že portál poškozuje jejich pověst. Neuvádí prý dostatečné informace o tom, kdo za špatnou kvalitu produktů může. Obchodníci namítají, že vina je většinou stejně na straně dodavatelů. Ti to však odmítají.
Potraviny 02-05-2012

ČR zaostřila na kvalitu potravin, hysterii ale MZe odmítá

Náměstek ministra zemědělství Martin Hlaváček odmítl reagovat na poznámky polského ministra Marka Sawického o hysterii, se kterou prý Česko přijímá zprávy o nebezpečných polských potravinách. Podle náměstka se české úřady snaží zodpovědně přistupovat ke vzniklé situaci. ČR nyní připravuje vládní nařízení, které by zpřísnilo pravidla dovozu potravin.
19-06-2009

Ministerstvo zemědělství vyhlásilo 7. výzvu

Ministerstvo zemědělství otevřelo novou výzvu pro předkládání projektů v rámci Programu rozvoje venkova.
19-02-2009

MZE otevřelo 6. výzvu v Programu rozvoje venkova

Ministerstvo zemědělství zahájilo příjem žádostí o podporu v rámci tří prioritních os Programu rozvoje venkova.
Evropské fondy 24-07-2007

Ministerstvo zemědělství vyhlásilo Program LEADER ČR 2007

Ministerstvo zemědělství ČR (MZe) vyhlásilo výzvu k předkládání projektových žádostí v rámci Programu LEADER ČR pro rok 2007. Žádosti je možné podávat do 10. srpna.
Evropské fondy 29-05-2007

MZE: první výzvy v rámci Programu rozvoje venkova budou vyhlášeny v červenci

Ministr zemědělství Petr Gandalovič oznámil, že první výzvy pro čerpání finančních prostředků z Programu rozvoje venkova budou vyhlašovány od poloviny července.
Evropské fondy 15-03-2007

Evropská komise nadále odmítá schválit peníze na vodohospodářské projekty v ČR

Evropská komise ČR oznámila, že neschválí finanční prostředky na vodohospodářské projekty, pokud nedojde ke změně provozních smluv mezi obcemi a vodárenskými společnostmi. Včera k této otázce proběhla koordinační schůzka na MMR.
Evropské fondy 13-09-2006

Evropská komise představila finanční alokace na rozvoj venkova v letech 2007 – 2013

Komise včera schválila rozpočet na rozvoj venkova v následujícím programovacím období 2007 – 2013 pro všechny členské země EU. Po vstupu Rumunska a Bulharska by mělo dojít k jeho úpravě.
Evropské fondy 09-03-2005

MZE vyhlásilo program podpory předčasného ukončení zemědělské činnosti

Ministerstvo zemědělství (MZE) spustilo tento týden v rámci Horizontálního plánu rozvoje venkova program Předčasné ukončení provozování zemědělské činnosti zemědělského podnikatele.
Evropské fondy 03-03-2005

MZE schválilo Metodiku prokazování vlivu projektů na životní prostředí pro OP Zemědělství

Ministerstvo zemědělství (MZE) včera odsouhlasilo Metodický postup pro prokazování vlivu realizace projektů na životní prostředí v rámci Operačního programu Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství v období 2004 – 2006.
Evropské fondy 07-01-2005

MMR zveřejnilo informace o čerpání finančních prostředků z evropských fondů

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) dnes zveřejnilo přehled o čerpání finanční pomoci ze strukturálních fondů Evropské unie k 30. listopadu 2004.
Zemědělství 09-06-2004

Dotace českým zemědělcům by v roce 2010 měly dosáhnout 40 miliard korun

Česká vláda dnes projednává koncepci agrární politiky pro období po vstupu země do EU (2004–2013). Podpora domácím zemědělcům se bude soustavně zvyšovat až na 40 miliard korun v roce 2010.