Tag: mmr

Evropské fondy 02-09-2014

Igor Záruba: Nový přístup k eurofondům je zdravější

Je osm ráno, několik hodin před zasedáním vlády, zato těsně před rozdáváním dárků pro prvňáčky z rodin zaměstnanců Ministerstva pro místní rozvoj. A také pár hodin po oznámení z Bruselu, že se Evropská komise dohodla s českými představiteli na scénáři pobírání unijních dotací do roku 2020.
Evropské fondy 05-09-2012

Integrované rozvoje měst

Kapitola z říjnové monitorovací zprávy MMR je zaměřena na problematiku Integrovaných plánů rozvoje měst (dále IPRM), tedy specifickou aktivitu v oblasti urbánní politiky spolufinancovanou ze strukturálních fondů EU na území České republiky v programovém období 2007–2013. IPRM je jedním ze základních koordinačních rámců navazující na celkovou vizi a strategii rozvoje města za účelem identifikace a řešení problémů daného území s cílem specifikovat klíčové rozvojové potřeby. Přidanou hodnotou IPRM jsou právě synergie plynoucí z jednotlivých provázaných aktivit, které město realizuje.
Evropské fondy 18-07-2007

Zlatý déšť z Bruselu se blíží

Proč musí mít Česká republika 24 operačních programů, když některým zemím stačí jen jeden? Silvie Blechová a Tomáš Sachr se v Respektu zabývají příčinami zdlouhavého schvalování prostředků z evropských fondů na léta 2007-2013.
Doprava 18-03-2002

Nástroj ISPA – šance pro životní prostředí a dopravu

Při procesu přípravy a schvalování Maastrichtské smlouvy neboli smlouvy o Evropské unii se objevila myšlenka dodatečné podpory pro státy EU, které nedosahují průměrné ekonomické úrovně Unie a které by mohly mít větší potíže při plnění Maastrichtských ekonomických kritérií. EU proto zavedla pro svou strukturální a regionální politiku nový nástroj – Fond soudržnosti (Cohesion Fond).