Tag: mládeže

Eurozóna 28-06-2013

Summit EU: Na záruky pro mladé půjde 8 miliard eur

Na summitu EU v Bruselu včera (27. června) představitelé států podpořili řadu opatření pro boj s vysokou nezaměstnaností mladých lidí. Hlavním nástrojem mají být záruky pro mladé, které budou mít k dispozici celkem asi 8 miliard eur. Část pokryjí i nevyužité prostředky strukturálních fondů.
Vzdělávání 28-12-2010

MŠMT otevřelo novou výzvu v oblasti počátečního vzdělávání

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT) vyhlásilo další výzvu pro předkládání projektů v oblasti zlepšování kvality vzdělávání v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK).
Vzdělávání 18-08-2010

2. výzva v OP VK

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy otevřelo novou výzvu v oblasti počátečního vzdělávání v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK).
Vzdělávání 30-03-2010

MŠMT vyhlásilo 3. výzvu v OP VK

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo novou výzvu pro předkládání projektů v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK).
Vzdělávání 29-03-2010

Nová výzva MŠMT v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo třetí výzvu pro předkládání projektů v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK).
Vzdělávání 30-12-2009

Vyhlášena výzva v oblasti terciárního vzdělávání

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy otevřelo novou výzvu pro předkládání projektů v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK).
29-12-2009

MŠMT vyhlásilo dvě výzvy v OP VaVpI

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy otevřelo nové výzvy v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI).
24-08-2009

MŠMT vyhlásilo novou výzvu v rámci OP VaVpI

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) otevřelo novou výzvu v oblasti výzkumu na vysokých školách v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI).
Vzdělávání 21-06-2009

MŠMT otevřelo novou výzvu v rámci OP VK

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo novou výzvu pro předkládání projektů v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
21-06-2009

Výzva v OP VaVpI otevřena

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo novou výzvu v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI).
04-06-2009

Ministerstvo školství otevřelo výzvu v rámci OP Výzkum a vývoj pro inovace

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) vyhlásilo novou výzvu pro předkládání projektů v rámci Prioritní osy 1 Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI).
Vzdělávání 28-05-2009

MŠMT vyhlásilo novou výzvu v rámci OP VK

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy otevřelo novou výzvu pro předkládání projektů v Prioritní ose 1 Počáteční vzdělávání Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK).
Vzdělávání 19-04-2009

Výzva MŠMT pro odborné vzdělávání

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy (MŠMT) vyhlásilo novou výzvu pro předkládání projektů v oblasti podpory Vyšší odborné vzdělávání Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK).
Průmysl a inovace 17-02-2009

Liška: Důležitá je spolupráce mezi akademickou sférou a zaměstnavateli

V Bruselu se sešli k jednání ministři členských států odpovědní za oblast vzdělávání. Shodli se na tom, že v době současné hospodářské krize je velmi důležité podporovat vzdělání, které lidem umožní lepší uplatnění na trhu práce.
Vzdělávání 16-02-2009

MŠMT vyhlásilo výzvu pro externí hodnotitele OP VK

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) otevřelo 6. výzvu pro externí hodnotitele projektů předložených v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK).
Vzdělávání 03-02-2009

MŠMT otevřelo výzvu v rámci terciárního vzdělávání OP VK

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) vyhlásilo novou výzvu pro předkládání projektů v oblasti terciárního vzdělávání Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK).
15-01-2009

MŠMT vyhlásilo výzvu pro zpracování manuálu vizuální identity OP VaVpI

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) vyhlásilo veřejnou zakázku na vytvoření manuálu vizuální identity Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI).
Vzdělávání 20-11-2008

Nová výzva v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo průběžnou výzvu k předkládání globálních grantů v oblasti dalšího vzdělávání.
Vzdělávání 14-10-2008

MŠMT otevřelo novou výzvu v oblasti výzkumu a vývoje

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo novou výzvu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK).
22-07-2008

MŠMT vyhlásilo veřejnou zakázku na zpracování operačního manuálu k OP VaVpI

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) zahájilo zadávací řízení na veřejnou zakázku na zpracování a řízení operačního manuálu Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI).
Průmysl a inovace 05-06-2007

Probíhá Evropský týden mládeže

Včera proběhlo v Bruselu oficiální zahájení Evropského týdne mládeže. V jeho rámci se v Bruselu setkají mladí lidé z celého světa, aby diskutovali problémy sociálního začleňování a diverzity.