Tag: místní

Evropské fondy 01-04-2015

ČR si na první schválené operační programy počká ještě měsíc, balík může být větší

První várka českých operačních programů pro programové období 2014-2020 může dostat od Evropské komise zelenou již na přelomu dubna a května. Včera o tom informoval premiér Bohuslav Sobotka. Podle informací EurActivu se ale nemusí jednat pouze o čtyři nejpřipravenější programy, může jich být více.
Eurozóna 28-03-2014

Ředitelka o.p.s.: Odpovědné zadávání pomůže firmám v konkurenceschopnosti

Odpovědné veřejné zadávání může místním firmám pomoct, aby prodávaly nové a inovativní technologie nejen soukromému sektoru, kde je to běžné, ale i v případě veřejných zakázek. „Tam to po nich dosud nikdo nechtěl,“ říká v rozhovoru pro EurActiv ředitelka obecně prospěšné společnosti Nová ekonomika Leona Gergelová Šteigrová.
Evropské fondy 03-09-2013

Roman Haken: Ne o všem se musí rozhodovat na centrální úrovni

„Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD) považuji za jednu z nejlepších metod, kterou jsem měl možnost kdy vidět. Kromě toho, že přispívá ke zlepšení kvality života prostřednictvím menších projektů, učí lidi spolupracovat a vytvářet dlouhodobé vazby mezi místním obyvatelstvem,“ říká o novince kohezní politiky 2014+ Roman Haken z Evropského hospodářského a sociálního výboru (EHSV).
24-05-2009

MMR otevřelo 7. výzvu v rámci IOP

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) vyhlásilo sedmou výzvu pro předkládání projektů v oblasti životního prostředí na sídlištích v rámci Integrovaného operačního programu (IOP).
19-04-2009

MMR otevřelo 6. výzvu pro cestovní ruch

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) vyhlásilo novou výzvu pro předkládání projektů v oblasti cestovního ruchu v rámci Integrovaného operačního programu (IOP).
12-02-2009

MMR vyhlásilo výzvu pro externí hodnotitele projektů IOP

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) hledá externí hodnotitele za účelem evaluace kvality předložených projektů v rámci Prioritní osy 4 Národní podpora cestovního ruchu Integrovaného operačního programu (IOP).
30-01-2009

MMR vyhlásilo pátou výzvu v rámci IOP

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) otevřelo dnes pátou kontinuální výzvu pro předkládání projektů v rámci Prioritní osy 5 Národní podpora územního rozvoje Integrovaného operačního programu (IOP).
02-11-2008

MMR vyhlásilo kontinuální výzvu v rámci IOP

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) 31. října 2008 otevřelo v rámci Integrovaného operačního programu (IOP) novou výzvu pro předkládání projektových žádostí zaměřujících se na oblast cestovního ruchu.
09-09-2008

MMR otevřelo novou výzvu pro předkládání IPRM

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) vyhlásilo v srpnu novou výzvu pro předkládání Integrovaných plánů rozvoje měst (IPRM) v rámci Integrovaného operačního programu.
Evropské fondy 05-04-2006

Čerpání z evropských fondů se v ČR zlepšuje

Podle ministra pro místní rozvoj Radko Martínka se čerpání finančních prostředků z fondů EU v České republice zrychluje. Největší problémy s využíváním přidělených peněz má hlavní město Praha.
Evropské fondy 30-06-2005

MMR vypsalo výběrové řízení na zpracování analýz programu SROP

Odbor Řídící orgán Společného regionálního operačního programu a Jednotný programový dokument Praha Ministerstva pro místní rozvoj vyhlásil výběrové řízení na projekt „Zpracování měsíčních analýz věcného a finančního monitoringu programu SROP“.
Evropské fondy 21-02-2005

STEM: větší přesnost a srozumitelnost informací o evropských fondech

Minulý týden byly na Ministerstvu pro místní rozvoj (MMR) prezentovány výsledky výzkumu agentury STEM o úrovni znalostí občanů České republiky o fondech EU.
Evropské fondy 10-02-2005

MMR vydalo publikaci o přípravě projektů v rámci strukturálních fondů

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) jako řídící orgán Rámce podpory Společenství vydalo metodologického průvodce, který se týká zpracování projektů v rámci strukturálních fondů Evropské unie.
Evropské fondy 27-01-2005

MMR vypsalo výběrové řízení na zpracování studie týkající se implementace strukturálních fondů

Odbor Rámce podpory Společenství Ministerstva pro místní rozvoj (MMR) vyhlásil otevřené výběrové řízení na zpracování projektu „Studie – Pravidlo n+2“.
Evropské fondy 26-01-2005

MMR zveřejnilo Zprávu o realizaci Rámce podpory Společenství

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) jako Řídící orgán Rámce podpory Společenství (RPS) včera uveřejnilo Zprávu o realizaci Rámce podpory Společenství, která informuje o průběhu a stavu implementace RPS od vstupu České republiky do Evropské unie, tedy od 1. května 2004 do počátku prosince 2004.
Evropské fondy 22-12-2004

MMR vyhlásilo 1. kolo výzvy týkající se cestovního ruchu

Ministerstvo pro místní rozvoj včera vyhlásilo 1. kolo výzvy v rámci Společného regionálního programu, priority 4 Rozvoj cestovního ruchu. Konkrétně se výzva vztahuje pouze na podopatření 4.2.1 Podpora nadregionální infrastruktury cestovního ruchu.
Evropské fondy 20-12-2004

Nové Zásady regionálních programů

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) v pátek 17. 12.2004 zveřejnilo nové zásady pro poskytování dotací ze státního rozpočtu v rámci regionálních rozvojových programů pro rok 2005.
Evropské fondy 02-12-2004

MMR vypsalo výběrové řízení týkající se veřejných zakázek

Odbor Rámce podpory Společenství Ministerstva pro místní rozvoj (MMR) vypsalo včera otevřené výběrové řízení na projekt Analýza – veřejné zakázky v oblasti strukturálních fondů v České republice.
Evropské fondy 12-07-2004

MMR změnilo některé podmínky pro přípravu projektů v Příručce pro žadatele

Příručka pro žadatele je určena těm, kteří mají zájem o finanční podporu ze strukturálních fondů Evropské unie. Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) provedlo několik změn v této příručce na základě připomínek ještě v průběhu první výzvy k předkládání projektů.
Evropské fondy 18-05-2004

Ministerstvo pro místní rozvoj vybere projekty pro financování z EU v červenci

První úspěšné projekty by se mohly dočkat finančních prostředků ze strukturálních fondů Evropské unie ještě tento rok. Podle materiálu ministra pro místní rozvoj, který bude ve středu předložen vládě, by měly být první projekty vybrány již v červenci. Peníze z EU se očekávají v poslední třetině roku.
Evropské fondy 12-03-2004

Pracovní verze programových dodatků k vybraným Operačním programům zveřejněny

Některá ministerstva v těchto dnech zveřejnila pracovní návrhy tzv. Programových dodatků, které je možné připomínkovat.