Tag: ministerstvo

Sociální politika 06-09-2004

Informativní metodika: rozpočtování z hlediska rovnosti žen a mužů

Žena… manažerka, politička, odbornice, sportovkyně, ale také matka. Kolik společenských rolí každá současná žena plní? Jaké je její postavení v dnešní společnosti? Takové otázky si jistě už položil každý z nás. Budeme-li hledat odpovědi, zjistíme, že pro rovnost žen a mužů bylo již vykonáno hodně. a v řadě oblastí života společnosti se běžně uplatňuje. Existuje však ještě mnoho takových oblastí, kde je rovnost pohlaví jen vzdáleným cílem. Přiblížit tomuto cíli se snaží i česká vláda. Navazuje tak na českou prvorepublikovou ústavu, která jako první v Evropě vyjádřila formulaci o rovnosti pohlaví.