Tag: Ministerstvo pro místní rozvoj

Liberecký kraj podal na MMR předžalobní výzvu. Nesouhlasí s posuzováním žádostí o dotace z REACT-EU

Liberecký kraj podal na ministerstvo pro místní rozvoj předžalobní výzvu kvůli systému příjmu žádostí o dotace z programu REACT-EU na posílení zdravotnictví. Žádá zrušení výzev a jejich nové vypsání, jinak je kraj připraven obrátit se na soud.
Evropské finance 29-04-2020

Ministerstvo pro místní rozvoj chce vyjednat více peněz z EU na kyberbezpečnost zdravotnictví

Více peněz na zabezpečení kybernetické bezpečnosti ve zdravotnictví chce s Evropskou komisí vyjednat ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO). Důvodem je nedávná série útoků zaměřených zejména na informační systémy zdravotnických zařízení v Česku.

Komise Česku prodloužila lhůtu na odpověď k auditu o střetu zájmů premiéra Babiše

Vzhledem ke koronavirové krizi a na žádost ministerstva pro místní rozvoj Komise o dva měsíce prodloužila lhůtu, do které musí Česko odpovědět na audit týkající se střetu zájmů českého premiéra Andreje Babiše.
Evropské finance 01-11-2018

Unijní rozpočet a velké ambice Moravskoslezského kraje

Česká republika se bude muset přizpůsobit novému rozpočtu EU. Příkladem jí může jít Moravskoslezský kraj, který si stanovil ambiciózní cíle. Jeho zástupci ale ví, že kromě dalších změn to nepůjde ani bez větší reprezentace přímo v Bruselu.
28-02-2011

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo novou výzvu

Ministerstvo pro místní rozvoj připravilo novou výzvu v oblasti podpory cestovního ruchu v rámci Integrovaného operačního systému.
04-07-2008

MMR otevřelo třetí výzvu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) vyhlásilo třetí výzvu pro předkládání projektů v Prioritní ose 5 Integrovaného operačního programu (IOP).
16-05-2008

MMR vyhlásilo výzvu v rámci OP Technická pomoc

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) ve středu 14. května 2008 otevřelo první výzvu k předkládání projektových žádostí v rámci Operačního programu Technická pomoc (OP TP).
Evropské fondy 02-05-2008

Čunek reorganizuje ministerstvo pro místní rozvoj

Opět jmenovaný ministr pro místní rozvoj Jiří Čunek se rozhodl provést na Ministerstvu pro místní rozvoj ČR (MMR) organizační i personální změny.
11-04-2008

MMR vyhlásilo kontinuální výzvu v rámci IOP

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) otevřelo včera kontinuální výzvu v rámci oblasti intervence 5.3 Integrovaného operačního programu (IOP).
Evropské fondy 04-04-2005

Vyhlášena 2.výzva k předkládání žádostí o dotace ze státního rozpočtu v rámci Interreg IIIC

Minulý týden Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo druhou výzvu na předkládání žádostí o dotace ze státního rozpočtu. Dotace se vztahují na podporu národního financování českých projektových partnerů meziregionálních projektů, které jsou realizovány v rámci iniciativy ES Interreg IIIC.
Evropské fondy 16-03-2005

MMR vydalo Manuál Technické pomoci pro Rámec podpory Společenství

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) včera publikovalo Manuál postupu realizace Technické pomoci pro Rámec podpory Společenství. Dokument tvoří samostatnou přílohu Operačního manuálu Společného regionálního operačního programu (SROP).
Evropské fondy 14-03-2005

MMR vypsalo výběrové řízení „Příprava národních programových dokumentů České republiky pro období 2007 – 2013“

Odbor Rámce podpory Společenství Ministerstva pro místní rozvoj (MMR) vyhlásil otevřené výběrové řízení na projekt „Příprava národních programových dokumentů České republiky pro období 2007 – 2013“.
Evropské fondy 07-03-2005

Vláda ČR usiluje o co nejlepší přípravu na pomoc ze strukturálních fondů v letech 2007 –2013

V souvislosti s přípravou na programovací období 2007 – 2013 se vláda České republiky rozhodla vypracovat dokumenty, které mají sloužit jako podklad pro čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů.
Evropské fondy 14-02-2005

MMR vypsalo výběrové řízení na projekty evaluačního plánu

Evaluační jednotka strukturálních fondů Odboru Rámce podpory Společenství Ministerstva pro místní rozvoj (MMR) vyhlásila výběrové řízení na evaluaci jednotlivých aktivit evaluačního plánu.
Evropské fondy 18-01-2005

MMR vypsalo dvě výběrová řízení týkající se strukturálních fondů

Odbor Rámce podpory Společenství vypsal otevřená výběrová řízení na realizaci dvou projektů: „Aktualizace a rozpracování metodické podpory monitoringu“ a „Technické zpracování analýz z měsíčních sestav“.
Evropské fondy 17-01-2005

MMR zveřejnilo Příručku pro žadatele pro 3. kolo výzvy v rámci SROP

Ministerstvo pro místní rozvoj připravilo novou verzi Příručky pro žadatele pro třetí kolo výzvy v rámci Společného regionálního operačního programu (SROP).
Evropské fondy 17-12-2004

MMR vypsalo výběrové řízení na publikaci o kohezní politice

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) vypsalo včera výběrové řízení na napsání odborné publikace „Aktuální glosář pojmů k politice hospodářské a sociální soudržnosti EU a ČR“.
Evropské fondy 08-12-2004

Výběrové řízení na provoz infolinky o strukturálních fondech

Ministerstvo pro místní rozvoj vypsalo výběrové řízení na realizaci projektu „Infolinka o EU: komunikační nástroj pro strukturální fondy“.
Evropské fondy 30-11-2004

MMR usiluje o kvalitnější systém pro čerpání finanční podpory z EU

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, které působí jako hlavní koordinační orgán při čerpání finančních prostředků z evropských fondů, prosazuje posílení České republiky v této oblasti. Usiluje proto o zefektivnění celého systému řízení a jeho účinného prosazení v praxi.
Evropské fondy 19-11-2004

MMR vypsalo dvě výběrová řízení

Odbor Rámce podpory Společenství na Ministerstvu pro místní rozvoj (MMR) včera vyhlásil dvě otevřená výběrová řízení, která jsou zaměřena na realizaci projektu „Metodická příručka – Způsobilé výdaje“ a „Studie – Veřejná podpora v oblasti strukturálních fondů“.
Evropské fondy 18-11-2004

MMR vyzvalo k podávání žádostí v rámci programu Podpora obnovy venkova

Od pondělí 15. listopadu mohou obce předkládat žádosti o dotace v rámci programu 217 115 Podpora obnovy venkova. Žádosti se podávají pouze on-line.
Evropské fondy 03-11-2004

MMR komentuje předběžné výsledky auditu

Ministerstvo pro místní rozvoj v těchto dnech vyhodnocuje průběžné výsledky auditu, které vypracovala auditorská společnost PricewaterhouseCoopers. Audit se týkal připravenosti na čerpání prostředků ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti.
Evropské fondy 20-10-2004

MMR zveřejnilo seznam nejčastějších chyb v předložených projektech

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR se rozhodlo zveřejnit seznam nejčastějších chyb, kterých se žadatelé v jednotlivých projektech dopouštějí.
Evropské fondy 21-09-2004

Vyhlášena první výzva k předkládání projektů do JPD 2 Praha

Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s Magistrátem hlavního města Prahy vyhlásilo v pátek 17. září první výzvu k předkládání projektů do Jednotného programového dokumentu pro Cíl 2 (JPD 2) regionu soudržnosti Praha.