Tag: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Ekonomika 23-06-2021

Vymýtit bezdomovectví do roku 2030? EU buduje platformu pro spolupráci

Evropská unie má do budoucna velké „sociální plány“. Jejich součástí je také společný boj proti bezdomovectví, které je pro EU čím dál větší zátěží. Možné řešení ukazuje i jeden český projekt z Moravskoslezského kraje.
evropské fondy

Za evropské peníze lze pomoci znevýhodněným a zároveň vařit pivo

Sociální podniky znamenají šanci pro dlouhodobě nezaměstnané, postižené či jinak znevýhodněné osoby. Dotace z EU jejich aktivity podporují, a z evropských peněz tak může vzniknout i zlatavý mok.
16-09-2008

MPSV vyhlásilo výzvu zaměřenou na rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) otevřelo v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost novou výzvu, která se týká zajištění rovných příležitostí na trhu práce.
Evropské fondy 19-01-2005

MPSV vyhlásilo 3 výzvy v rámci JPD 3

Odbor řízení pomoci z Evropského sociálního fondu (ESF) Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) vyhlásil tři výzvy v rámci Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS II hl. m. Praha (JPD 3).
Evropské fondy 22-09-2004

MPSV uvolnilo prostředky pro nestátní neziskové organizace

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) vyhlásilo dotační program podpory sociálních služeb, které poskytují nestátní neziskové organizace v jednotlivých krajích seniorům a osobám se zdravotním postižením. Dotační program je určen pro nadcházející rok 2005. Program je součástí procesu decentralizace, tedy postupného převádění kompetencí a finančních prostředků na kraje. Samotný proces začal v roce 2002.
Evropské fondy 14-04-2004

Konečná verze OP RLZ byla zveřejněna

Na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj byla zveřejněna finální verze Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů, které má na starost Ministerstvo práce a sociálních věcí. OP RLZ obsahuje čtyři tématické priority – Aktivní politiku zaměstnanosti, Sociální integraci a rovnost příležitostí, Rozvoj celoživotního učení a Adaptabilita a podnikání.