Tag: miko

Klimatická změna 30-06-2009

Miko: Dohoda o klimatu bude, věřte mi

Český ministr životního prostředí Ladislav Miko v rozhovoru pro EurActiv uvedl, že globální tlak na podepsání nové klimatické dohody sílí, a tak předpokládá její schválení už letos v prosinci v Kodani. Mezi další témata rozhovoru patří revize směrnice o prevenci a omezení znečišťování (IPPC), ochrana půd nebo biodiverzita.
Klimatická změna 30-06-2009

Ladislav Miko: Krach kodaňských jednání o klimatu si nikdo nepřipouští

Podle ministra životního prostředí Ladislava Mika existuje na mezinárodní úrovni dostatečný tlak na dosažení nové dohody o boji proti klimatickým změnám, aby do prosincového summitu v Dánsku bylo dosaženo kompromisu. Miko dále kritizuje postoj některých kolegů ze současného kabinetu, kteří si neuvědomují, že biodiverzita neznamená pouze „ochranu kytiček a broučků“.

Kdo zachrání evropské půdy? Bulhaři, v roce 2018

Ani enormní úsilí českého předsednictví, které oceňovali i delegace z dalších členských států, nevedlo k posunu ve vyjednávání o směrnici k ochraně půd, a ta se tak odkládá na neurčito. Některé státy stále nevidí důvod, proč by do této otázky měla Unie mluvit, obhájci nové směrnice na ní však nedají dopustit – je prý zásadní i kvůli klimatu.

Shoda nad průmyslovým znečištěním v Radě, problémem bude Parlament

Ministři životního prostředí se dohodli na podobě směrnice o prevenci a omezení znečišťování (IPPC), do níž se včlení celkem sedm již existujících směrnic. Zatímco většina pozorovatelů kompromis považuje za úspěšné završení českého předsednictví v oblasti životního prostředí, ekologové si stěžují na malou ambicióznost IPPC.

Omezí ministři životního prostředí průmyslové znečištění?

Hlavním bodem jednání Rady ministrů životního prostředí, která zítra probíhá v Lucemburku, bude jednání o směrnici o průmyslových emisích. Ta má chránit evropské vody, půdy a ovzduší před znečištěním způsobeným průmyslovou produkcí. Mezi další témata Rady patří biodiverzita, změna klimatu, nakládání s biologickým odpadem nebo ochrana půd.