Tag: městská

Evropské fondy 13-10-2009

S dopravou i kriminalitou městům pomohou špičkové technologie

Stockholm, New York a další města čím dál více využívají informační a komunikační technologie. S jejich pomocí řeší takové problémy jako je nadměrné znečištění v důsledku automobilové dopravy nebo boj s kriminalitou. John Post, šéf technologického oddělení IBM pro země Beneluxu ale připomíná, že s větším využíváním technologií jde ruku v ruce také ochrana osobních údajů.

Oldřich Vlasák: Integrovaný přístup k rozvoji měst? ČR jde správným směrem!

S předsedou Svazu měst a obcí a poslancem Evropského parlamentu Oldřichem Vlasákem (EPP-ED, ODS) hovořil EurActiv o posilování městské dimenze evropské politiky soudržnosti, budoucnosti této politiky po roce 2013 a zapojování neziskových organizací a dalších aktérů do přípravy integrovaných plánů měst.
Evropské fondy 17-02-2009

Markéta Reedová: Nechápu, proč by mělo být vzdělávání ve velkých firmách placeno z ESF

Evropská unie se snaží evropská města přimět k tomu, aby svůj rozvoj plánovala ve spolupráci s kraji, podnikateli i neziskovým sektorem a maximálně tak zefektivnila čerpání prostředků z evropských fondů. Praha s tímto přístupem podle náměstkyně primátora Markéty Reedové problém nemá. O spolupráci prý zájem v hlavním městě je.

EU fondy po roce 2013 nemohou být jen pro nejchudší země

Shodli se na tom účastníci konference European Urban Days, která se konala koncem minulého týdne (6.-7. února) v Praze. Setkání bylo příležitostí k diskusi o městské dimenzi politiky soudržnosti a budoucnosti této politiky v následujícím programovacím období 2014-2020.

Komise považuje města za motor hospodářského růstu

Evropská unie v rámci své politiky soudržnosti podporuje rozvoj měst více, než kdy v minulosti. Unie ve městech vidí nejen silné hráče, které jsou motorem růstu jednotlivých regionů, ale upozorňuje také na problémy, jako jsou sociální vyloučení nebo znečišťování životního prostředí.
Doprava 17-09-2008

Týden mobility začíná, ale Unie s plány ohledně městské dopravy ještě počká

Evropská komise včera oslavila zahájení 7. evropského týdne mobility, jehož cílem je přimět občany, aby méně jezdili autem a přispěli tak ke zlepšení životního prostředí ve městech. Dlouho očekávaný akční plán pro městskou mobilitu ale Komise zatím nepředstavila.
Aktuálně v EU 17-09-2007

Evropský týden mobility: Méně prostoru pro automobily

Více než 1.500 měst se tento týden účastní již šestého Evropského týdne mobility, který se pod heslem „Ulice lidem“ snaží ukázat, že snaha pro vytvoření více prostoru pro chodce a cyklisty může vést v důsledku k poklesu množství dopravních zácep a znečištění, aniž by vedlo k omezení mobility občanů.
Aktuálně v EU 23-04-2007

Barrot navrhuje zpoplatnit vjezd automobilů do měst

Komisař pro dopravu hodlá navrhnout nový evropský právní rámec, který by městům umožnil zavést zpoplatnění dopravy ve městech s cílem předejít dopravním zácpám podobně, jak to funguje například v Londýně. Taková opatření zákony v některých členských státech neumožňují.