Tag: malé

Malé firmy se bojí investic do úspor energií, mohly by přitom ušetřit desetinu

V malých a středních firmách spí slušný byznys pro zavedené energetické koncerny. Většina menších podniků vidí nevyužitý potenciál pro snižování nákladů v energetických úsporách. V průměru odhadují, že náklady mohou díky úsporám srazit až o deset procent, ukázal průzkum, který si nechala zpracovat Asociace malých a středních podniků.
Volby 15-05-2014

Malé strany sází na známé tváře i protievropská hesla

Nejen protievropská rétorika, ale například i zrušení letního času či boj proti dovozu trofejí chráněných živočichů. I na to lákají voliče malé strany. V jejich čele najdeme jak politické matadory, tak i sportovce a herce. Do evropských voleb, které proběhnou za týden, se přihlásilo 38 stran a hnutí.
Obchod a export 06-05-2013

Malé a střední podniky mají mít lepší přístup k financím z EU

Evropská komise dlouhodobě zastává názor, že malé a střední podniky představují klíč k překonání hospodářské krize. Snaží se je tedy různým způsobem podporovat. V současnosti je prý důležité hlavně zlepšit jejich přístup k finančním prostředkům z EU. Vyplývá to ze zprávy, kterou Komise zveřejnila společně s Evropskou investiční bankou minulý týden.
Obchod a export 15-03-2013

Veřejné instituce budou muset podle nových pravidel splácet faktury do měsíce

Evropská unie v rámci boje proti opožděným platbám již v roce 2011 přijala směrnici, která stanovuje jednotné maximální lhůty pro platby a zavádí sankce za jejich překročení. Členské státy měly povinnost implementovat směrnici do 16. března 2013. Od zítřka by se tedy podnikatelům v EU mělo platit včas. Česká republika ale implementaci podobně jako další země EU nestihne.
Obchod a export 04-03-2013

V době ekonomického propadu přibylo v ČR malých podniků

Počet malých a středních podniků v České republice stoupá – v posledních letech se zvýšil o necelou desetinu. Nejvíce jich přibylo v reakci na hospodářskou krizi po roce 2008. Nejvýrazněji zastoupeny jsou přitom nejmenší firmy, které zaměstnávají do devíti osob.

Úspory energie mohou zvýšit konkurenceschopnost MSP, ukázal průzkum

V době ekonomické recese se musí malé a střední podniky více zaměřovat na úsporná opatření. Velký význam podle jejich názoru mají zejména úspory ve spotřebě energie. Ty prý mohou posílit konkurenceschopnost podniků. Význam má pro firmy mimo jiné lepší spolupráce s dodavateli energií, se kterou zatím nejsou příliš spokojeni.
Evropské fondy 28-05-2012

Fondy EU pomáhají českým hračkám získávat světové renomé

V době, kdy Evropané kupují množství levných hraček původem z Asie, je pro české výrobce stále obtížnější udržet se na trhu. Že to i přesto jde, potvrzuje brněnská firma, která s pomocí fondů EU mapuje zahraniční trhy, hledá v nich „skuliny“, které by mohla zaplnit, a na veletrzích navazuje kontakty s odběrateli. Celkem na posílení konkurenceschopnosti malých a středních podniků z ČR na zahraničních trzích směřuje více než 62 milionů eur.
Digitální agenda 31-10-2011

EP: Pravidla pro veřejné zakázky by měla být jednodušší

Unijní pravidla pro zadávání veřejných zakázek by měla být podle zprávy Evropského parlamentu jednodušší a efektivnější. Zároveň by se mělo zajistit, aby k veřejným kontraktům měly lepší a snazší přístup i evropské malé a střední podniky (MSP).
Digitální agenda 05-10-2011

Obavy z bezpečnosti “cloud computingu” brání podnikatelům v úsporách

Kdyby se evropské malé a střední podniky zbavily obav z bezpečnosti tzv. cloud computingu, který umožňuje přístup k datům či aplikacím pomocí internetové sítě i ze vzdáleného počítače, mohly by ušetřit až 1,2 miliardy eur. Shodli se na tom účastníci kulatého stolu, který se v Bruselu konal včera (4. října).
Digitální agenda 25-07-2011

Zablokovat účet neplatičům bude možné v celé EU

Evropská komise dnes představí nový právní instrument, který má zejména malým a středně velkým podnikům pomoci s vymahatelností jejich pohledávek v zahraničí. Díky evropskému příkazu má být možné zablokovat účty neplatičům po celé EU.
Digitální agenda 11-07-2011

Komise si chce posvítit na definici malých a středních podniků

Během příštího roku chce Evropská komise otevřít veřejnou konzultaci nad definicí pojmu „malé a střední podniky“. Nápad ale vyvolal smíšené reakce jejích účastníků, kteří si nejsou jistí, jakému účelu má vymezení nové definice sloužit.
Digitální agenda 11-04-2011

Výjimky z účetních uzávěrek jen pro nejmenší podniky

Opatření, které mělo zjednodušit administrativu drobným podnikatelům, se bude vztahovat na menší počet podniků, než předpokládal původní návrh Komise. Přestože návrh, na jehož základě by nejmenší podniky nemusely sestavovat roční účetní uzávěrky, nemá být závazný, některé členské země se obávaly, že se stanou pro podnikatele méně atraktivní.
Digitální agenda 28-03-2011

Erasmus pro mladé podnikatele: někdy je těžké najít vhodnou firmu

Program Evropské komise „Erasmus pro mladé podnikatele“, který je postaven na stejné myšlence jako jeho úspěšný předchůdce pro studenty, již zaznamenal více jak dva tisíce zájemců. Avšak pouze třetině z nich se podařilo najít vhodnou zahraniční firmu, která by jim poskytla možnost, jak nasbírat nové zkušenosti.
Digitální agenda 25-02-2011

Komise: Zkrachovalí podnikatelé musí získat druhou šanci

Aby se Evropa snáze a rychleji vzpamatovala z následků hospodářské krize, která uštědřila silnou ránu malému a střednímu podnikání, musí sjednotit národní pravidla, jež by poctivým zkrachovalým podnikatelům umožnila opětovně se postavit na nohy.
Digitální agenda 24-02-2011

Balíček EU pro malé a střední podniky chytá druhý dech

Evropská komise včera zveřejnila vyhodnocení Aktu pro malé a střední podniky, jehož smyslem je zlepšit malým a středně velkým firmám podmínky podnikání napříč Unií. Exekutiva v dokumentu slibuje, že se nyní zaměří na snižování byrokratické zátěže, zlepšování přístupu k financím a navrhne harmonizaci daňových systémů.
Digitální agenda 28-01-2011

EU se snaží uchytit v Číně, otevřela první obchodní kancelář

Jazykové a kulturní bariéry často brání evropským podnikatelům prosadit se na čínském trhu. EU proto v Pekingu založila první obchodní pobočku pro malé a střední podniky (MSP) z Evropy.
Digitální agenda 27-01-2011

Komise stále odkládá vyhodnocení Small Business Actu

Evropská komise zatím nechce říct, jaké výsledky má její politika podpory malých a středních podniků v EU, formulovaná v dokumentu Small Business Act (SBA). Podle draftu, který má EurActiv k dispozici, jsou výsledky v mnoha členských státech slabé.
Digitální agenda 08-12-2010

Brusel chce zpopularizovat e-fakturaci

Evropská komise usiluje o to, aby se elektronický způsob podávání faktur stal v Evropě zcela běžným jevem. Pokud by se to podařilo, evropské společnosti ušetří miliardy eur, slibuje evropská exekutiva.
Digitální agenda 13-10-2010

Komise: Evropská legislativa musí být přínosná pro občany i podniky

Evropská komise představila na konci minulého týdne (8. října) svou vizi, jak ještě více zkvalitnit stávající právní předpisy EU, které mají dopad na evropské malé a střední podniky (SMEs). Podle nich je ale stále málo ambiciózní.
Digitální agenda 08-09-2010

Unie zvažuje akciové trhy pro malé podniky

Rychle rostoucí malé podniky by mohly od roku 2012 získávat prostředky prostřednictvím sítě specializovaných burz cenných papírů. Vyplývá to z návrhu Evropské komise, jenž má být součástí Aktu pro jednotný vnitřní trh.

Spolupráce podniků s univerzitami stále dost skřípe

Podle zástupců byznysmenů i Jihomoravského inovačního centra, které podporuje inovativní projekty, hledají české podniky s univerzitami společnou řeč jen těžko. Jejich spojení se tak často sice realizuje, ale hmatatelné výsledky spolupráce zpravidla scházejí.
Digitální agenda 09-07-2010

EU: Malé a střední podniky, hybaj za hranice!

Malé a střední podniky, které obchodují i v mezinárodní oblasti, podle nejnovější studie EU nabízejí více pracovních míst a jsou spíše nakloněny inovacím. Na území EU tak ale činí pouze jedna ze čtyř takových společností.
Digitální agenda 14-06-2010

Komise: „Motor evropské zaměstnanosti“ se zadrhl

Mezi lety 2002 až 2008 vytvořily malé a střední firmy (SMEs) v EU 9,4 milionu nových pracovních míst, čímž výrazně předčily velké podniky. Od začátku hospodářské krize ze sektoru SMEs ovšem 3,3 milionu pracovních míst zmizelo, varuje Evropská komise.
Digitální agenda 27-05-2010

Dá se podnikání naučit?

Myšlenka vštípit podnikatelského ducha mladým lidem je v politických kruzích EU v poslední době stále populárnější. S její rostoucí oblibou se však množí názory, které tvrdí, že něco takového možné není – podnikatel se s tím musí jednoduše narodit.